Štatistika prijímacieho konania na vysoké školy SR

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky zostavuje a zverejňuje štatistiky prijímacieho konania na prvý, na spojený prvý a druhý do jedného celku a na druhý stupeň vysokoškolského štúdia.
Výsledky v stĺpci Priebežný stav k 31. 5. sa zverejňujú v druhom júnovom týždni v závislosti od doručenia údajov zo všetkých fakúlt a vysokých škôl. Výsledky v stĺpci Ročenka sa zverejňujú po koncoročnom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.
Dole v tabuľkach sú zverejnené údaje za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov na dennú a externú formu štúdia v členení podľa fakúlt, vysokých škôl, stredných škôl Slovenskej republiky a iné informácie súvisiace so zostavovaním uvedených štatistík.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.
Akademický rok Ročenka Priebežný stav
k 31. 5.
Poznámka
2023 / 2024 * PDF formát   XLS formát * výsledky sa budú publikovať v 2.štvrťroku 2024
2022 / 2023 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát    Rebríčky  PDF formát      Školy  PDF formát      Fakulty  PDF formát
2021 / 2022 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2020 / 2021  XLS formát PDF formát   XLS formát  
2019 / 2020 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2018 / 2019  XLS formát PDF formát   XLS formát  
2017 / 2018 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2016 / 2017  XLS formát PDF formát   XLS formát  
2015 / 2016 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2014 / 2015  XLS formát PDF formát   XLS formát  
2013 / 2014 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2012 / 2013 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2011 / 2012 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2010 / 2011 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2009 / 2010 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2008 / 2009 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2007 / 2008 XLS formát XLS formát  
2006 / 2007 XLS formát XLS formát  
2005 / 2006 PDF formát    
2004 / 2005 XLS formát    
2003 / 2004
2002 / 2003
XLS formát     počet prihlášok na študijné odbory
2003 / 2004
2002 / 2003
2001 / 2002
XLS formát     počet prihlášok a prijatých na fakulty

Stupeň štúdia: 2.
Akademický rok Ročenka Priebežný stav
k 31. 5.
Poznámka
2023 / 2024 * PDF formát   XLS formát * výsledky sa budú publikovať v: 2.štvrťroku 2024
2022 / 2023 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2021 / 2022 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2020 / 2021 XLS formát  PDF formát   XLS formát  
2019 / 2020 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2018 / 2019 XLS formát  PDF formát   XLS formát  
2017 / 2018 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2016 / 2017 XLS formát  PDF formát   XLS formát  
2015 / 2016 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2014 / 2015 XLS formát  PDF formát   XLS formát  
2013 / 2014 XLS formát PDF formát   XLS formát  
2012 / 2013 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2011 / 2012 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2010 / 2011 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2009 / 2010 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  
2008 / 2009 PDF formát   XLS formát PDF formát   XLS formát  


Zdroj: Zber údajov z prijímacieho konania na vysoké školy k 31.5. a 31.10. kalendárneho roka

ČASTO HĽADÁTE :

¦  Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

stefania.antalikova@cvtisr.sk                                                                                                                                                                                                     tel.: 02.69295612

Posledný update stránky: 2023-06-23 10:55