Ukrajina

 

Ukrajina │ informácie, rezortná podpora

  

Bezplatný prístup k vzdelávacím zdrojom v ukrajinčine

Edtech stands with ukraine, neziskový projekt spoločnosti ODILO, sprístupňuje viac ako dvetisíc elektronických informačných zdrojov v ukrajinčine, cez webové rozhranie, aj cez aplikáciu (Google Play, AppStore). Sú medzi nimi knihy, jazykové kurzy, či vzdelávacie programy. Používanie platformy je bezplatné, stačí si vytvoriť užívateľský účet. Pripravuje sa aj možnosť objednania tlačených verzií titulov (tlač na objednávku). Získané prostriedky podporia ukrajinských vydavateľov, ktorí pri šírení svojich kníh čelia logistickým problémom.

Viac informácií:


Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

 

Služby vedeckej knižnice sú jednoducho dostupné aj pre utečencov z Ukrajiny │Для біженців з України доступні послуги наукової бібліотеки │ Research library services are easily accessible for refugees from Ukraine

Commission launches one-stop-shop to support researchers of Ukraine


Centrum vedecko-technických informácií SR (SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (SR), v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a s ním spojeným vývojom situácie v rámci rezortu školstva vedy, výskumu a športu, ako aj iných, medzirezortných aktivít, informuje, že najaktuálnejšie informácie vrátane ďalších potrebných odkazov sumarizuje aj webová stránka ministerstva školstva – sekcia Situácia na Ukrajine

rezortné informácie z oficiálnej webovej stránky MZVEZ SR

rezortné informácie z oficiálnej webovej stránky MŠVVaŠ SR


Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), CVTI SR│ Slovenská akademická a výskumná komunita podáva pomocnú ruku Ukrajine

Konkrétna stránka oficiálnej webovej stránky SLORD, CVTI SR obsahuje aktuálne odkazy a informácie o podpore akademických a vedeckých pracovníkov zo strany slovenskej akademickej a výskumnej obce. Stránka s informáciami je priebežne aktualizovaná.   


Science for Ukraine

Dobrovoľnícka iniciatíva, ktorá zhromažďuje ponuky na prácu a štúdium od univerzít a súkromných pracovísk po celom svete pre študentov a vedcov na úteku pred vojnou na Ukrajine, a prepája ich s konkrétnymi ukrajinskými akademikmi.

Ak má Vaša univerzita, katedra, laboratórium alebo firma takúto pozíciu, prosím, pridajte ju do databázy pomocou formulára tu.

Pokiaľ ste inštitúcia poskytujúca podporu, môžete informáciu zverejniť aj na Twitteri a do príspevku vložiť hashtag  #ScienceForUkraine.


ERA4Ukraine


Slovenská akadémia vied SAV ponúka pomoc ukrajinským vedcom a študentom


Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) │ EIT ponúka možnosť platenej stáže pre ukrajinských občanov


Slovenská akademická informačná agentúra │INFORMATION FOR UKRAINIANS CONCERNING STUDY IN SLOVAKIA


Slovenská asociácia knižníc  Výzva slovenských knižníc na pomoc Ukrajine 


DOAJ  Ukrajinské vedecké časopisy v registri DOAJ


Jazykový mentoring: Ukrajinčina pre Slovákov, slovenčina pre Ukrajincov: zoznam bezplatných zdrojov na učenie


Posledný update stránky: 2022-06-13 13:18