85vyrocie.cvtisr.sk

Depozitná knižnica OECD

logo OECD

     Organisation for Economic Co-operation and Development
     Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

 

Štatút  Depozitnej knižnice OECD získalo CVTI SR v roku 2001. Poslaním DK OECD je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a ďalších informačných zdrojov OECD.

Fond Depozitnej knižnice OECD je umiestnený vo všeobecnej študovni v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8A. Pre verejnosť je sprístupnená v čase

pondelok - štvrtok: 10.00 - 18.00 h, piatok: 8.00 - 16.00 h.

V prípade záujmu o publikácie OECD kontaktujte číslo 02/69 253 240 alebo napíšte e-mail na patlib@cvtisr.sk.

Posledný update stránky: 2023-04-03 10:43
×