Depozitná knižnica OECD

logo OECD

     Organisation for Economic Co-operation and Development
     Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

 

Štatút  Depozitnej knižnice OECD získalo CVTI SR v roku 2001. Poslaním DK OECD je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a ďalších informačných zdrojov OECD.

Študovňa špeciálnej literatúry je na 1. poschodí v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A. Pre verejnosť je sprístupnená v čase

pondelok - štvrtok: 10.00 - 17.00 h
                    piatok: 10.00 - 16.00 h.

V prípade záujmu o publikácie OECD kontaktujte číslo 02/69 253  240.

 

Kontakt:

Mgr. Oľga Števková
Odbor transferu technológií / Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
Tel.: 02/ 69 253 240
e-mail: olga.stevkova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-07-22 11:06