Prenájom priestorov

Centrum vedecko-technických informácií SR poskytuje krátkodobý prenájom konferenčnej a seminárnej miestnosti.

Konferenčná miestnosť

(2. poschodie, m. č. 235)  určená na konferencie, semináre, vzdelávacie akcie

Kapacita miestnosti:   150 miest

Technologické zabezpečenie:

 • 2 dátové projektory
 • 2 premietacie plátna
 • ozvučenie, 5 mikrofónov
 • 2 stojany na mikrofóny, 5 stolových stojanov na mikrofóny
 • DVD prehrávač

Seminárna miestnosť

(2. poschodie, m. č. 236) určená na vzdelávacie semináre, kurzy

Kapacita miestnosti:     18 miest + 1 miesto pre prednášajúceho

Technologické zabezpečenie:

 • 19 počítačov s pripojením na internet
 • dátový projektor
 • premietacie plátno
 • ozvučenie, 2 mikrofóny
 • DVD prehrávač
 • tlačiareň

Prenájom priestorov (cenník)

foto Fotogaléria

 

 

Kontakt:
 
Mgr. Andrea Putalová


Tel. č.: 02/69 253 128
E-mail: andrea.putalova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2022-05-27 14:56