Edičná činnosť

redakciapracoviskopracovníktelefóne-mail: ...@cvtisr.sk
ITlib. Informačné technológie a knižnice Lamačská cesta 8A
4. posch. / č. 440
02/69 253 102
QUARK Staré grunty 52, prízemie / č. 16 Mgr. Renata Józsová 02/69 295 201 renata.jozsova
Transfer technológií bulletin Lamačská cesta 8A
4. posch. / č. 437
Mgr. Miroslav Kubiš 02/69 253 110 miroslav.kubis
Posledný update stránky: 2024-01-24 20:30