Edičná činnosť

redakciapracoviskopracovníktelefóne-mail: ...@cvtisr.sk
ITlib. Informačné technológie a knižnice Lamačská cesta 8A
4. posch. / č. 440
Mgr. Eva Vašková 02/69 253 113 eva.vaskova
QUARK Staré grunty 52, prízemie / č. 16 Mgr. Renata Józsová 02/69 295 201 renata.jozsova
Transfer technológií bulletin Lamačská cesta 8A
4. posch. / č. 437
Mgr. Miroslav Kubiš 02/69 253 110 miroslav.kubis
e-časopis
Vedecký kaleidoskop
Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 219
Mgr. Patrícia Stanová 02/69 253 129 patricia.stanova
Posledný update stránky: 2021-09-24 09:42