Edičná činnosť

redakcia pracovisko pracovník telefón e-mail: ...@cvtisr.sk
ITlib. Informačné technológie a knižnice Lamačská cesta 8/A
4. posch. / č. 440
Mgr. Eva Vašková 02/69 253 113 eva.vaskova
QUARK Staré grunty 52

Ing. Vladimír Ješko

Mgr. Pavol Prikryl

02/69 295 212

02/69 295 203

vladimir.jesko

pavol.prikryl

Transfer technológií bulletin Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 216
PhDr. Marta Bartošovičová 02/69 253 131 marta.bartosovicova
e-časopis
Vedecký kaleidoskop
Lamačská cesta 8/A
2. posch. / č. 217
Mgr. Mária Izakovičová 02/69 253 130 maria.izakovicova
Posledný update stránky: 2016-10-26 08:55