Ostatné činnosti

činnosť / službapracoviskopracovníktelefóne-mail: ...@cvtisr.sk
ekonomické oddelenie Lamačská cesta 8A
3. posch. / č. 318
Bc. Nikola Nováková 02/69 253 198 nikola.novakova
podateľňa Lamačská cesta 8A
prízemie
Mgr. Miriam Jakubíčková 02/69 253 155 miriam.jakubickova
oddelenie redakčno-tlačiarenské Lamačská cesta 8A
prízemie / č. 017B
Mgr.Gabriela Aichová 02/69 295 220 gabriela.aichova
Školské výpočtové strediská Staré grunty 52, Bratislava RNDr. Boris Ďuriš 02/69 295 500 boris.duris
Múzeum špeciálneho školstva, Levoča Námestie Majstra Pavla 28 Mgr. Štefánia Petreková 053/451 28 63 mssl@cvtisr.sk
Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave Charkovská 1, BA-DNV Mgr. Martina Kočí + 421 917 693 235; +421 2 624 10 665 msap
Oddelenie štatistiky a služieb (školstvo) Staré grunty 52
1. posch. / č. 108
Ing. Jana Čabalová 02/69 295 621 jana.cabalova
Stredoškolské štipendiá Staré grunty 52
1. posch. / č. 159
Mgr. Agáta Ulianková 02/69 295 230 agata.uliankova
digitalizačné pracovisko Lamačská cesta 8A
1. posch. / č. 132
Ing. Branislav Jandorf 02/69 253 147 digi.nvk
prenájom priestorov Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 211
Mgr. Andrea Putalová 02/69 253 128 andrea.putalova
Posledný update stránky: 2024-04-10 20:52