Popularizácia vedy

činnosť / službapracoviskopracovníktelefóne-mail: ...@cvtisr.sk
NCP VaT Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 211
Mgr. Andrea Putalová 02/69 253 128 andrea.putalova
Podujatia Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 219
Ing. Pavliková, Marta, PhD. 02/69 253 311 marta.pavlikova1
Veda na dosah Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 219
Ing. Pavliková, Marta, PhD. 02/69 253 311 marta.pavlikova1
QUARK Staré grunty 52, prízemie / č. 16 Mgr. Renata Józsová 02/69 295 201 renata.jozsova
Zážitkové centrum vedy Aurelium Bojnická 3 Mgr. Dominika Petríková 00421 917 733 478 dominika.petrikova
Posledný update stránky: 2024-01-24 20:26