Popularizácia vedy

činnosť / službapracoviskopracovníktelefóne-mail: ...@cvtisr.sk
NCP VaT Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 211
Mgr. Andrea Putalová 02/69 253 128 andrea.putalova
Podujatia Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 219
Mgr. Patrícia Stanová 02/69 253 129 patricia.stanova
Veda na dosah Lamačská cesta 8A
2. posch. / č. 218
Mgr. Patrícia Stanová 02/69 253 129 patricia.stanova
QUARK Staré grunty 52, prízemie / č. 16 Mgr. Renata Józsová 02/69 295 201 renata.jozsova
Zážitkové centrum vedy Aurelium Bojnická 3 Ing. Martin Smeja, PhD. 00421 917 733 478 martin.smeja
Posledný update stránky: 2021-09-24 09:41