Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku už po šestnástykrát!

17.10.2019

Tohtoročná Vedecká jeseň opäť vyvrcholí Týždňom vedy a techniky na Slovensku 2019. Jeho šestnásty ročník sa uskutoční v dňoch 4. – 10. novembra 2019. Aj tento rokbudete môcť objavovať vedu počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku. Pripravené sú prednášky, festivaly, workshopy, či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ / Malynár, Matik, STROM začínajú už v októbri

04.10.2019

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o úlohy presahujúce rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku sme aj pre tento školský rok v ramci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravili korešpondenčné semináre.

Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr

22.8.2019

Slovensko sa aj formou nového národného portálu zapojilo do takzvaného Európskeho výskumného priestoru. Vďaka nemu má odborná verejnosť uľahčený prístup ku komplexným informáciám o možnostiach získania grantov z fondov Európskej únie.

Počas októbrového Týždňa otvoreného prístupu ponúkne CVTI SR celonárodnú konferenciu aj webinár

17.7.2019

Týždeň otvoreného prístupu sa tento rok uskutoční 21. - 27. októbra 2019. Tohtoročnou témou je rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam, ktorá nadväzuje na minuloročnú tému, ktorou bolo formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie. Tento ročník je už jedenásty v poradí.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) plní od roku 2013 funkciu Národného referenčného bodu pre Open Access politiku Európskej komisie na Slovensku. Počas tohtoročného Týždňa otvoreného prístupu ponúkne webinár „Úvod do otvoreného prístupu“ a konferenciu „Open Access: jeho príležitosti a výzvy“.

Podujatia

všetky podujatia

CVTI SR už po deviatykrát pozýva odbornú verejnosť na podujatie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

22.10.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva pracovníkov v oblasti transferu technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktoré sa uskutoční 22. - 24. 10. 2019 v Bratislave
 

„Mikroplasty - malý veľký problém pre našu Zem“

22.10.2019

Mikroplasty – malé kúsky plastov unášané vodou, poletujúce atmosférou, ukladajúce sa v pôdach. Správy o nich rezonujú v médiách čoraz častejšie a dostávajú sa tak do povedomia širokej verejnosti. ...

„Mikroplasty - malý veľký problém pre našu Zem“ / 22. 10. 2019 o 9.00 hod. v CVTI SR

Levočské múzeum školstva prináša hneď dve novinky. Zjednodušilo prístup imobilným návštevníkom. V novej výstave otvára citlivú tému

18.9.2019

Problematika umelého oplodnenia je dnes vysoko aktuálnou témou. Nebáť sa o tejto téme hovoriť sa rozhodlo aj Múzeum špeciálneho školstva  v Levoči. A keďže samotné múzeum je profilované ako špeciálne, s aktuálnou výstavou ponúka aj novinku. Pre tých, so špeciálnymi požiadavkami. Vďaka schodiskovému stoličkovému výťahu tu radi privítajú už aj imobilných návštevníkov.