Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Spoľahlivé zdroje informácií pre každého. Pozrite si ponuku svetových databáz či renomovaných časopisov

25.2.2021

Dostupné z pohodlia domova, v elektronickej podobe a v režime 24/7. Relevantné zdroje informácií potrebujete či ste odborník v danej oblasti alebo hľadáte správne fakty ako laik. Ponuka elektronických informačných zdrojov vedeckej knižnice vám dáva na výber z toho najlepšieho. 

Chcete poznať príležitosti kultúry či kreatívneho priemyslu? Registrujte sa na prvé z podujatí programu Horizont Európa

23.2.2021

Kultúra a tvorivý priemysel sú taktiež súčasťou európskeho programu Horizont Európa. Aktuálne sa môžete registrovať na jedno z prvých podujatí programu, ktoré bude hľadať nové príležitosti, práve v tejto oblasti.

Tematický webinár „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa: Nadchádzajúce príležitosti" pripravila Národná kancelária HorizontuStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) ako organizačné zložky Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Hľadať informácie z oblasti vedy nemusí byť veda

22.2.2021

Žiadny vedecký výskum alebo akákoľvek vedecká činnosť sa nezaobíde bez prístupu k dôveryhodným informačným zdrojom. V poslednej dobe prejavuje čoraz väčší záujem o ne aj laická verejnosť. Centrum vedecko-technických informácií SR pripravilo webinár, ktorý prevedie prácou s elektronickými informačnými zdrojmi každého.

Hold hrdinom. Oceňovanie Vedec roka čaká na nominácie

16.2.2021

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

„Praskať oblastné bubliny“ pomôže aj CVTI SR. Zapojilo sa do inovatívnej platformy

12.2.2021

Sú za ňou odborníci z rôznych sektorov, inovatívni podnikatelia či mladí ľudia s európskym cítením a aktívne inštitúcie verejného sektora. Centrum vedecko-technických informácií SR sa zapojilo do platformy ponúkajúcej Slovensku nielen príležitosť, ale aj pokrok.

Štvťročník pre knižničnú a informačnú vedu i prax má novú webovú stránku

08.2.2021

Tento rok si odborný časopis pre všetkých knihovníkov, ale aj ďalších odborníkov z oblasti knižničnej a informačnej vedy pripomína 20. výročie. Pri tejto príležitosti sa spustila nová webová stránka.

Vďaka Centru vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už 20 rokov sprevádza odborníkov knižnično-informačnou vedou i praxou časopis ITlib.Informačné technológie a knižnice.

Most medzi programami je medzinárodný projekt

01.2.2021

Na najvýznamnejší program pre financovanie výskum a vývoja  - Horizont 2020 - nadväzuje program Horizont Európa. Úloha národných kontaktných bodov bude nezastupiteľná aj v novom programe. Aktuálne vďaka medzinárodného projektu tiež pomáhajú preklenúť obdobie prechodu.

Elektronické informačné zdroje v CVTI SR

14.1.2021

Vydavatelia reagujú na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

Sériu prednášok o vírusoch otvárajú epidémie v minulosti

23.2.2021

Vírusy sa stali témou najnovšieho cyklu prednášok Veda v CENTRE. Prvá z nich čerpá z histórie. Rozšírte si obzory a formou videozáznamu zistite čo o epidémiách hovorí minulosť.

CVTI SR spúšťa špeciálnu sériu prednášok o vírusoch

23.2.2021

Podujatia v rámci cyklu Veda v CENTRE mali putovať do regiónov, kvôli pandémii však budú aj naďalej online.

Pravidelné prednášky pre verejnosť, ktoré rozoberajú aktuálne témy, vedci k dispozícii na zvedavé otázky publika a výnimočná atmosféra. To je základná charakteristika podujatí Veda v CENTRE (Vedecká kaviareň), ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Opäť súčasťou pútavého vedeckého cyklu

22.2.2021

Výročie najstaršej slovenskej hvezdárne v Hurbanove inšpirovalo Rádio Slovensko k zaujímavej sérii reportáží. Tému o vesmíre, Slnku či hviezdach pomyselne rozžiarili aj informácie z Centra vedecko-technických informácií SR.

Zapojte sa do súťaže pre stredoškolákov a hrajte o astronomické ceny

18.2.2021

Vedeli by ste žiť na Marse? Ak máte nápad, ako prežiť na červenej planéte, pripravte projekt na simulovanú marťanskú misiu. Svetoznáma astrobiologička Michaela Musilová, riaditeľka misií, zrealizuje víťazný experiment vo výskumnej vesmírnej stanici HI-SEAS na Havaji.

Prihláste sa do tretieho ročníka prestížnej súťaže Misia Mars 3, určenej pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodné vedy a techniku a majú ambície využiť svoje vedomosti aj za hranicami Zeme.

Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA), Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a magazínom o vede a technike Quark.

 

 

Príbehmi výnimočných búrajú mýty o hendikepoch. Múzeom bez nudy sú aj v online priestore

16.2.2021

Talent a nadanie povýšili nad znevýhodnenie. Beethoven napriek strate sluchu zložil Ódu na radosť. Mark Zuckerberg napriek farboslepote navrhol snáď najznámejšiu sociálnu sieť, ktorú charakterizuje práve farba. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sa rozhodlo v súčasnej „hendikepovanej“ dobe inšpirovať príbehmi tých, ktorých nepoznáme vďaka ich znevýhodneniu, ale vďaka ich úspechu.

 

Všetci učitelia môžu učiť inovatívne. Bezplatne majú k dispozícii nové materiály

11.2.2021

Učitelia na základných aj stredných školách majú možnosť pracovať s bádateľsky orientovanými inovatívnymi metodikami a učiť nové informatické či motivačné predmety. Materiály sú pre každého z pedagógov dostupné bezplatne.

Národný projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý rieši Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s ďalšími partnermi bezplatne ponúka učiteľom aj nové vzdelávacie materiály.

PODCAST│Je oxytocín nádej pre autistov?

10.2.2021

Odkedy sa autizmus začal vyskytovať? Má nejaké prepojenie s očkovaním? Stúpa počet autistov? Koho najviac postihuje?

Viac o autizme povie a vysvetlí v podcaste Veda na dosah profesorka Daniela Ostatníková.

Učebnice či pracovné zošity. Digitalizácia pomohla sprístupniť jedinečný obsah

09.2.2021

Prístup k učebniciam, pracovným zošitom či povinnej literatúre majú zjednodušený aj zdravotne znevýhodnení žiaci. Vďaka digitálnej knižnici.

Vzdelávame dištančne, komunikujeme elektronicky a aktívne sa „pohybujeme“ vo virtuálnom priestore. Informácie však musia byť nielen rýchlo dostupné, ale aj kvalitné a hodnoverné. Ešte dôraznejšie to platí pri vzdelávacích materiáloch.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) (ďalej centrum) pomohlo vytvoriť jedinečný obsah. Pre digitálnu knižnicu Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči (SKN) digitalizovalo učebnice, pracovné zošity či povinnú literatúru

Registrácia a absenčné výpožičné služby od 10. 2. otvorené

08.2.2021

CVTI SR na základe aktuálne zavedených opatrení vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa koronavírusu (COVID-19) upravuje poskytovanie knižnično-informačných služieb nasledovne:

IT prax sa stala súčasťou nových študijných materiálov pre vysokoškolákov

03.2.2021

Nové študijné materiály pre vysokoškolákov vznikli priamo v spolupráci s IT firmami. Pomáhajú pedagógom, študentom informatiky, zoznamujú sa s nimi aj vysokoškoláci z radov neinformatických odborov.

CVTI SR spustilo inovovaný portál vedanadosah.sk

01.2.2021

Portál vedanadosah.sk, ktorý funguje ako jeden z kanálov popularizácie vedy Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), prešiel komplexnými zmenami. Okrem nového dizajnu ponúka čitateľom aj lepšie funkcionality.