Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Venujete sa technike? Zoznámte sa so špecializovanou databázou

24.9.2021

Plné texty,  z tak trendových oblastí ako sú elektrotechnika, informatika či ďalšie technické odbory, poskytuje aj jedna zo špecializovaných odborných databáz. Aktuálne tréningové školenia môžu byť vhodnou pomôckou ako spoznať jej možnosti a pracovať s ňou čo najefektívnejšie.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktuálne centrálne zabezpečuje prístup do deviatich databázových titulov. Spomínaná databáza je jednou z nich.   

Databáza IEEE Xplore Digital Library poskytuje prístup k odbornej literatúre - k plným textom -  z oblasti elektrotechniky či informatiky Zameriava sa aj na iné technické odbory ako doprava, biomedicína, strojárenstvo, optika a podobne.

Digitálne technológie, inovatívne služby aj podpora knihovníctva. Verejné knižnice sú silným partnerom

20.9.2021

Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislosti oslovilo, a dnes s nimi, ako so svojimi partnerskými verejnými knižnicami, aktívne rozbieha spoluprácu naprieč celým Slovenskom.   

Odborná literatúra od medicíny, cez techniku až po spoločenské vedy. Navyše v českom jazyku a bezplatne

07.9.2021

Nielen dnes chceme aktuálne, ale aj kvalitné a hodnoverné zdroje informácií. Jedinečný obsah celosvetových licencovaných datábáz, dostupných 24/7 prostredníctvom vzdieleného prístupu sa najnovšie rozširuje o ďalšiu viac ako šešťtisícku e-kníh.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ponúka aktuálne aj portfólio elektronických informačných zdrojov českých e-kníh nielen z produkcie vydavateľstva Grada.

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Projekt IT Akadémia je predĺžený

31.8.2021

Národný projekt - IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie - sa predlžuje do 31. augusta 2022. Aktivity projektu cielia najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. V tejto súvislosti predovšetkým na vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov, vrátane väzieb na nové národné projekty edIT 1 a edIT 2. Realizovať sa plánujú aj workshopy, webináre a konzultácie v rámci Klubu digitálnych koordinátorov. Rozvíjať sa majú digitálne kompetencie učiteľov a žiakov, a tiež inovačné vzdelávanie. Podporiť bádateľské schopností a informatické myslenie u svojich žiakov pomôžu pedagógom skúsenosti z workshopov a webinárov pre učiteľov. Podľa aktuálnej situácie sa bude reagovať aj na potreby dištančného vzdelávania počas 3. vlny pandémie.

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

Máli sa vám interaktivita a zážitkovosť? So správnymi súradnicami k nim pridáte aj pátranie a dobrodružstvo

24.9.2021

Kešky a kešeri, dôležité listingy a populárna zábava s názvom geocaching. Žiadne obavy, nečítate zo slovníka cudzích slov. To všetko patrí k dobrodružnej poznávacej aktivite plnej indícii a objavovania, na ktorú stačia tie správne GPS súradnice. 

Pátračov a zvedavcov aktuálne čakajú aj v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči. Svoju „kešku“ nájdu už aj tu. 

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom. Je tu spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov

23.9.2021

Stredoškoláci, ktorí radi experimentujú a vedia priblížiť aj také odborné fyzikálne javy, ako sa hovorí „polopate“ majú teraz ideálnu šancu zhodnotiť tieto svoje zručnosti v súťaži. Spoločne so svojimi učiteľmi môžu rovesníkom ukázať, aká je fyzika v našom živote. Navyše reakciou na rovnomennú výzvu je atraktívna forma krátkeho videa.

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné videá.

Aká je udržateľná mobilita? Reaguje druhá zo série prednášok s témou dopravy

22.9.2021

Zvyšovaním ekonomického rastu rastie dopyt po preprave nákladov a mobility obyvateľov aj so všetkými negatívnymi vplyvmi na zdravie a život ľudí, ako aj životné prostredie. Doprava patrí po priemyselnej výrobe a energetike medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia.

Pojem zamestnávajúci súčasnosť - udržateľná mobilita - je témou v poradí druhej prednášky, novej série tradičných odborných prezentácií Veda v Centre, ktoré tentokrát cielia na dopravu. Problematiku približuje Jozef Gnap, pre ktorého pri vedeckej práci nie sú cuzdie termíny mestská logistika či logistika 4.0.   

PODCAST│zamestnanosť

22.9.2021

V súčasnosti začínajú do dôchodku odchádzať silné ročníky. Vedci vypracovali viaceré možné scenáre vývoja tejto situácie. Pri tom najoptimistickejšom bude v roku 2060 na 100 detí 200 seniorov, pri tým menej optimistických vychádza počet seniorov oproti počtu detí ešte vyšší. ...

V aktuálnom podcaste sme sa rozprávali o výsledkoch výskumu, v ktorom sa skúmali kontraindikácie vo vývoji zamestnanosti na pozadí  demografických a štruktúrnych zniem. Hosťom bol Ivan Lichner, ktorého v rámci jeho vedeckej práce, zaujíma okrem vývoja trhu práce aj vplyv starnutia populácie na verejné financie či na ďalšie ekonomické i sociálne aspekty.   

PODCAST│huby

08.9.2021

Huby sú organizmy, ktoré popri rastlinách, živočíchoch a baktériách tvoria samostatnú bioríšu. Vyskytujú sa vo všetkých prostrediach, od stratosféry až po dno mŕtveho mora a ich životné formy majú obrovskú variabilitu. "Na huby" vás v novom podcaste pozýva Miroslav Caboň, ktorý sa vo svojej vedeckej práci veuje napríklad aj pochopeniu zmien hubových spoločenstiev

Majte prístup k najnovším vedeckým informáciám. Aktuálne už aj bezplatne

03.9.2021

Poznatky z výskumu, významné diela vedeckej literatúry či odborné databázy sú teraz ešte dostupnejšie. Presnejšie, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako inštitúcia pre informačnú podporu vedy a vzdelávania na Slovenku, poskytuje od septembra registráciu používateľa úplne zdarma.

Tu nie ste potichu a nedotýkate sa exponátov. Boli ste už v levočskom múzeu špeciálneho školstva?

02.9.2021

Spoznávanie Slovenska sa stalo trendom aj tohtoročného leta. Dovolenkovali sme na známych, menej známych miestach. Košická televízia sa vybrala konkrétne za zaujímavosťami Levoče. K turistickým „vychytávkam“ zaradila i interaktívne Múzeu špeciálneho školstva.  

Múzea špeciálneho školstva v Levoči je organizačne súčasťou Centra vedecko-technických informácií v Bratislave (CVTI SR). Štefánia Petreková, jeho vedúca,  hovorí, že je to múzeum pre malých aj veľkých. Tu nie ste potichu a nedotýkate sa exponátov. Tu ste interaktívni a odnášate si jedinečný zážitok.

Mars ako náš nový domov? Prejavte sa v súťažiach Týždňa vedy a techniky

21.7.2021

V lete je síce myslieť na jesenný sviatok vedy a techniky priskoro, ale súťaže Týždňa vedy a techniky už teraz s radosťou uvítajú diela mladých umeleckých duší. Grafickú či výtvarnú fantáziu môžete pri téme - „Mars – náš nový domov?“ - popustiť doslova až do vesmíru.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci príprav Týždňa vedy a techniky 2021 spustilo aktuálne registráciu na výtvarnú aj grafickú súťaž podujatia.