Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Potrebujete informácie z medicíny? Vyhľadávajte v najkvalitnejších zdrojoch

24.11.2022

Aj v medicíne zohrávajú kľúčovú úlohu práve informácie. Nemenej dôležitá je však aj ich relevantnosť.

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje webinár, kde priblíži, ako vyhľadávať informácie z medicíny v tých najhodnotnejších zdrojoch. 

Program L’Oréal-UNESCO For Women In Science │SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY

21.11.2022

Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená. Grant získajú tri výskumníčky.

Finančný obnos vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené vedkyne v programe L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.

Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu. Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane), pričom záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 31.12.2022.

Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií │ Transformačné a inovačné konzorciá

26.8.2022

Úrad vlády ako vykonávateľ K9 z Plánu obnovy vyhlási koncom roka výzvu na “Transformačné a inovačné konzorciá”.

Cieľom výzvy je podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku.

Malí a strední podnikatelia môžu pri ochrane svojich inovácií ušetriť

23.8.2022

Ochrániť duševné vlastníctvo aj niečo stojí. Nemalé finančné zaťaženie si však malé a stredné podniky môžu výrazne znížiť. Podpora zo strany Európskej únie dokáže refundovať až viac ako polovicu nákladov priemyselno-právnej ochrany.

Odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poradia nielen s aktuálnou príležitosťou, ale aj ďalšími krokmi spojenými s ochranou duševného vlastníctva.       

 

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

PODCAST│Záchranári v ohrození – zdravotné riziká zamestnania

30.11.2022

Pracovníci záchranných služieb sú pri svojej obdivuhodnej práci vystavení mnohým zdravotným rizikám. Ich práca je náročná: čelia pravidelnému stresu a striedaniu služieb, ktoré narúša ich spánkový i stravovací režim. Z dlhodobého hľadiska majú na nich tieto faktory negatívny dosah a skôr či neskôr zanechajú hlbokú stopu na psychickom a fyzickom zdraví. ...


PODCASTZáchranári v ohrození – zdravotné riziká zamestnania

hosť: Mgr. Branislav Uhrecký, PhD., vedecko-výskumný pracovník Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied.

VEDECKÁ CUKRÁREŇ│Dobré a zlé tuky na tanieri - vianočné pečenie bez výčitiek

30.11.2022

V prednáške sa budeme zaoberať problematikou tukov. Objasníme, akú úlohu majú všeobecne tuky v našom organizme, ako na náš organizmus vplýva cholesterol a aký vplyv má konzumácia tukov na naše zdravie.

Zároveň sa budeme venovať experimentálnym modelom, ktoré sú vhodné na sledovanie obezity a stručne poukážeme na mechanizmy vzniku dyslipidémie a obezity.


Vedecká cukráreň │Dobré a zlé tuky na tanieri - vianočné pečenie bez výčitiek

Hosť doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Kedy a kde13. 12. 2022 o 9. 00 hod., na 2. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A

 

VEDECKÁ KAVIAREŇ - vianočný špeciál│MEDicína

30.11.2022

Jednou z potravín, ktoré hojne používame v našej kuchyni, je vzácny produkt včiel – med. Môže byť nápomocný napríklad pri hojení rán, popálenín, ale aj v liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií. Jeho jedinečné zloženie má totiž liečivé účinky. Aký je rozdiel medzi medom z mesta a medom z vidieka?

Ako vieme rozoznať kvalitný med od menej kvalitného? Čo sa stane s prospešnými látkami v mede, ak ho zamiešame do horúceho čaju?


Vede v CENTRE - vianočný špeciál 15. december 2022 o 17.00 hod.

Hosť │Mgr. Marcela Bučeková, PhD., Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Kedy a kde│CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave