Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Požiadavky praxe si ako učiteľ informatiky môžeš overiť priamo v IT firmách

24.6.2019

Ak je vašou snahou poskytnúť na hodinách informatiky svojím žiakom tie najaktuálnejšie informácie priamo z prostredia IT firiem, je tu príležitosť, získať tieto znalosti z praxe formou stáže.

Zmena prevádzkovej doby počas leta 2019

19.6.2019

V letných mesiacoch bude upravená prevádzková doba knižnično-informačných služieb CVTI SR.

„Digitálne prázdniny“ vo Fablab Bratislava

18.6.2019

Vyrobiť si tričko, ktoré nemá žiadny spolužiak, vytvoriť hračku v 3D tlačiarni a vlastnoručne naprogramovať robota. Aj takýto môže byť prázdninový program  ... v tábore digitálnych technológií.

REGISTRÁCIA SPUSTENÁ! Pripravuje sa kľúčová aktivita plánovania programu Horizon Europe (2021 - 2027)

13.6.2019

Registrácia na veľké celoeurópske podujatie pod názvom "European Research & Innovation Days" je spustená. Uskutoční sa v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie: Je tu príležitosť učiť informatiku inak. Ako? Napovedia úvodné stretnutia školení

11.6.2019

Od druhej polovice júna a začiatkom júla je tu príležitosť pre pedágov stredných škôl tzúčastniť sa prvých stretnutí inovačného a aktualizačného vzdelávania zameraného na informatiku. Prihlásiť sa je možné na školenia zamerané na tri oblasti inovatívnej výučby. Konkrétne, Informatika v prírodných vedách a matematike; Počítačové systémyVýučba pokročilých techník programovania a Objektový prístup k programovaniu.

 

Digitálna transformácia nie je nový pojem, ale výzva plná rýchlych zmien

10.6.2019

Viac ako stotridsať odborníkov diskutovalo sa o politických stratégiách na európskej i národnej úrovní krajín V4 v oblasti digitálnej transformácie. Výskumní pracovníci a inovátori z krajín V4 priblížili ako vytvárajú nové poznatky a  aplikujú digitálne technológie v praxi. Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k digitálnej transformácii reagovala na aktuálnu tému technologickej revolúcie. 

Radi kreslíte, alebo fotíte?

03.6.2019

Radi kreslíte, alebo fotíte? Pošlite svoje výkresy alebo fotografie do našej súťaže. Tento rok sme pre vás pripravili výtvarnú súťaž na tému „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" a fotografickú súťaž „Prvky okolo nás“.

Tohtoročná Cena za transfer technológií čaká nominácie do 15. augusta 2019

21.5.2019

Hľadajú sa "naj" technológie a inovácie, pôvodcovia/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy, počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku. Súťaž CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019 prijíma nominácie do 15. augusta 2019. 

Výstava v levočskom múzeu poodhalí svet tretej dimenzie, ale aj vône lipy a dláta

06.5.2019

Učarovala mu vôňa dreva, nemenej však svet modernej vizuálnej tvorby končiaci možno až niekde v tretej dimenzii. Aj taká je originálna tvorba Mária Furčáka, nepočujúceho umelca, ktorého sa chystá priblížiť levočské Múzeum špeciálneho školstva.

Podujatia

všetky podujatia

Radón v životnom prostredí - meranie, riziká a aplikácie

27.6.2019

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme hovoriť o rádioaktívnom plyne, ktorý je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom vo verejnosti len málo hovorí.  Dozvieme sa ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do našich obydlí a domov, a  prečo by sme sa mali pred ním chrániť. Dá sa mu vôbec vyhnúť v bežnom živote? A ako sa dajú využiť jeho vlastnosti? 

Vo štvrtok,  27. 6. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom vedec a pedagóg,  jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.