Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Potrebujete informácie z medicíny? Vyhľadávajte v najkvalitnejších zdrojoch

24.11.2022

Aj v medicíne zohrávajú kľúčovú úlohu práve informácie. Nemenej dôležitá je však aj ich relevantnosť.

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje webinár, kde priblíži, ako vyhľadávať informácie z medicíny v tých najhodnotnejších zdrojoch. 

Na výzvu európskeho výskumného priestoru sa pozrú spoločným česko-slovenským pohľadom

21.11.2022

Na konci roka bilancujeme, hovoríme o nových výzvach pre nasledujúci rok. Podobné zhodnotenie aj informovanie o nových príležitostiach je pripravené pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o to, čo sa udialo a čo sa bude diať v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Slovenskí odborníci v rámci najväčšieho programu na podporu európskej vedy a výskumu – Horizont Európa v spolupráci s českými kolegami pripravili česko-slovenský informačný deň k výzve ERA 2023.

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky (TC AV ČR) nielen zrekapitulujú posledné dva roky výziev ERA, ale podrobne sa budú venovať aj tým pre rok 2023.        

Výstupy výziev ERA v rokoch 2021 a 2022 priblíži CZ – SK informačný deň k výzve ERA. Hodnotné informácie doplnia konkrétne skúsenosti z realizácie úspešných projektov.  

Program L’Oréal-UNESCO For Women In Science │SVET POTREBUJE VEDU A VEDA POTREBUJE ŽENY

21.11.2022

Registrácia do 7. ročníka projektu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená. Grant získajú tri výskumníčky.

Finančný obnos vo výške 15 000 eur nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj – to je suma, ktorú si rozdelia ocenené vedkyne v programe L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.

Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu. Finančné prostriedky získajú tri vedkyne do 40 rokov (vrátane), pričom záujemkyne môžu svoje vedecké práce prihlásiť na webe www.prezenyvovede.sk do 31.12.2022.

Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií │ Transformačné a inovačné konzorciá

26.8.2022

Úrad vlády ako vykonávateľ K9 z Plánu obnovy vyhlási koncom roka výzvu na “Transformačné a inovačné konzorciá”.

Cieľom výzvy je podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku.

Malí a strední podnikatelia môžu pri ochrane svojich inovácií ušetriť

23.8.2022

Ochrániť duševné vlastníctvo aj niečo stojí. Nemalé finančné zaťaženie si však malé a stredné podniky môžu výrazne znížiť. Podpora zo strany Európskej únie dokáže refundovať až viac ako polovicu nákladov priemyselno-právnej ochrany.

Odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poradia nielen s aktuálnou príležitosťou, ale aj ďalšími krokmi spojenými s ochranou duševného vlastníctva.       

 

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky