Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Pozornosť aj uznanie slovenskej vede. Na nominácie čaká tradičné ocenenie prenosu výsledkov výskumu do praxe

07.7.2021

Inovácie či technické riešenia vznikajú vo vede a výskume. Pre ich rentabilné využívanie v praxi je potrebné najprv ochrániť ich duševné vlastníctvo a až následne ich komerčne zhodnocovať. Proces takzvaného transferu technológií a jeho úspešné výstupy si všíma aj už stabilná súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorá aktuálne stále čaká na nominácie.  

Deviaty ročník súťaže tradične organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jeho organizačná zložka Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). 

 

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

Mars ako náš nový domov? Prejavte sa v súťažiach Týždňa vedy a techniky

21.7.2021

V lete je síce myslieť na jesenný sviatok vedy a techniky priskoro, ale súťaže Týždňa vedy a techniky už teraz s radosťou uvítajú diela mladých umeleckých duší. Grafickú či výtvarnú fantáziu môžete pri téme - „Mars – náš nový domov?“ - popustiť doslova až do vesmíru.  

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci príprav Týždňa vedy a techniky 2021 spustilo aktuálne registráciu na výtvarnú aj grafickú súťaž podujatia.  

LETO 2021 │Zmena prevádzkovej doby knižnično-informačných služieb

01.7.2021

Od 6. 7. do  3. 9. 2021 sa mení prevádzková doba poskytovania knižnično-informačných služieb.

Naše knižnično-informačné služby môžete počas letnej sezóny využiť podľa aktualizovaného časového harmonogramu.

Cestuj, hľadaj, zbieraj, vyhraj... a nezabudni sa zastaviť v interaktívnom múzeu

30.6.2021

Leto to je aj cestovanie. Navyše súčasná situácia je ideálna na spoznávanie toho, čo máme doma.  V Prešovskom kraji na zvedavých turistov čaká cestovateľský no tiež súťažný projekt. Tradične je jeho súčasťou i moderné, interaktívne múzeum. Dobrodružstvachtiví návštevníci sú už vítaní.

Levočské Múzeum špeciálneho školstva (múzeum) je organizačná zložka Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Popri celoslovenskom význame svojich aktivít je „silnou značkou“ aj v regióne. Či už v rámci kultúrno-vzdelávacích inštitúcií alebo turistických cieľov. Svoju pozíciu potvrdzuje i tohtoročným zapojením sa do projektu na podporu cestovného ruchu na Severovýchode Slovenska – Legendarium.