Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

26. ročník medzinárodného seminára CASLIN s názvom „Pýtajte sa knižnice“ nastolil množstvo aktuálnych otázok a odpovedí a pomohol vytvoriť koncepčnú mapu na definovanie stratégie knižníc

07.10.2022

V dňoch 19. až 23. septembra 2022 sa na Donovaloch v organizačnej gescii Centra vedecko-technických informácií SR a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konal medzinárodný seminár CASLIN. Zúčastnilo sa ho 36 zástupcov českých a slovenských knižníc a sponzorských firiem.

Národný projekt IT Akadémia skončil, výstupy sú naďalej k dispozícii

05.10.2022

Vyučovanie je už aj u nás bádateľsky orientovaná kreatívna činnosť. V digitálnych technológiách sú stále zdatnejší nielen žiaci a študenti, ale aj ich učitelia. 

Aktivity národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ formálne síce 31. 8. 2022 skončili, no výstupy projektu, ako sú inovatívne metodiky, učebné materiály k novým predmetom a iné materiály sú dostupné odbornej verejnosti aj po ukončení projektu. Dnešné rokovanie Riadiacej rady projektu zhodnotilo splnenie cieľov a udržateľnosť projektu.

 

Praktické rady pre úspech

04.10.2022

S najsilnejším európskym programom na podporu vedy a výskumu sa spája kvalita. Reprezentujú ju projekty, ktoré danú finančnú získajú. Všetko teda začína pri kvalitnom projektovom návrhu.

Národná kancelária Horizontu, CVTI SR pripravila webinár, v ktorom slovami skúsenej konzultantky a hodnotiteľky odznejú praktické rady k napísaniu úspešného projektového návrhu.         

Carla Camp

23.9.2022

On October 11-13 2022, SCSTI - International Laser Centre is going to host a hybrid (in-person & virtual) CARLA Camp at the Slovak University of Technology in Bratislava

Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekcia výskumu, vývoja a inovácií │ Transformačné a inovačné konzorciá

26.8.2022

Úrad vlády ako vykonávateľ K9 z Plánu obnovy vyhlási koncom roka výzvu na “Transformačné a inovačné konzorciá”.

Cieľom výzvy je podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku.

Malí a strední podnikatelia môžu pri ochrane svojich inovácií ušetriť

23.8.2022

Ochrániť duševné vlastníctvo aj niečo stojí. Nemalé finančné zaťaženie si však malé a stredné podniky môžu výrazne znížiť. Podpora zo strany Európskej únie dokáže refundovať až viac ako polovicu nákladov priemyselno-právnej ochrany.

Odborníci zo Strediska patentových informácií PATLIB v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poradia nielen s aktuálnou príležitosťou, ale aj ďalšími krokmi spojenými s ochranou duševného vlastníctva.       

 

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

VEDA V CENTRE │Monitoring sucha

06.10.2022

Jedným z environmentálnych problémov, ktoré mnohé krajiny v súčasnosti riešia, je sucho. Prichádzame o podzemnú vodu, bojujeme s nedostatkom závlahy a deficit vody ohrozuje našu faunu aj flóru. Čo spôsobuje sucho? Ako prebieha monitoring, vďaka ktorému vieme včas zareagovať a minimalizovať prípadné škody a negatívne dopady sucha?

Komplexne sa na sucho pozrieme v októbrovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 27. októbra o 17.00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave, na Ventúrskej ulici č. 11. Hosťami vedeckej kaviarne budú Mgr. Katarína Mikulová, PhD. a Ing. Jana Poórová, PhD.

Vedecká cukráreň │Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

05.10.2022

Bocian biely je najznámejším vtáčím druhom, ktorého významná časť života je viazaná na kultúrnu, človekom ovplyvnenú krajinu. Hniezdi v urbánnom prostredí a vďaka svojej obľúbenosti sa stal vlajkovým druhom pre rozvoj občianskej vedy u nás. Do výskumu a sledovania populácie bociana bieleho sa zapájajú odborníci, ale aj široká verejnosť.


Vedecká cukráreň │október

Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Hosť: Mgr. Ján Gúgh, PhD., Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Dátum: utorok 11. 10. 2022, o 9.00 hod.

Miesto: budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave

Seniorský október bude v interaktívnom múzeu rovnako interaktívny

03.10.2022

Jeseň býva aj farebná a rovnako farebná môže byť aj „jeseň života.“ Október, ako mesiac úcty k starším, to len podčiarkuje. Svojou „vlastnou paletou“ podujatí spestria seniorom október aj múzejníci v špeciálnom levočskom múzeu. No a ako inak by to v interaktívnom múzeu bolo, ako práve interakciou.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, CVTI SR pozýva seniorov na prehliadku svojej zážitkovej expozície zdarma. Odštartujú aj pravidelné tvorivé workshopy. Bude sa nielen tvoriť, ale aj čítať, spievať či variť.

PODCAST│transfer technológií

03.10.2022

Ako môžeme zjednodušiť kontakt a podporiť spoluprácu v oblasti transferu technológií medzi akademickou a podnikateľskou sférou? Na túto tému sme sa rozprávali s Lenkou Bednárovou z odboru transferu technológií Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR), s riaditeľkou Know-how centra Luciou Rybanskou zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Petrom Peciarom zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

V podcaste sa ďalej dozviete, aká je úloha Centra transferu technológií pri CVTI SR a ako podporuje rozvoj slovenských vedeckovýskumných inštitúcií pri ochrane ich duševného vlastníctva a transfere technológií. Podcast prináša informácie aj o tom, čo je úlohou centier transferu technológií pri zintenzívnení spolupráce medzi akademickým a podnikateľským sektorom a ako sa takáto spolupráca konkrétne realizuje.

Objav Aurela Stodolu a pošli video

29.9.2022

Žiaci a študenti základných a stredných škôl môžu prostredníctvom tvorby videa aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aurela Stodolu.

Zážitkové centrum vedy Aurelium, CVTI SR vyhlasuje 2. ročník videosúťaže, tentokrát na tému Objav(y) Aurela Stodolu.

Otvorená výzva na predkladanie študentských prác  môže byť doplnkovou vzdelávacou aktivitou počas hodín a seminárov z fyziky.  Cieľom je spoznať osobnosť Aurela Stodolu, jeho život a najmä jeho objavy.