85vyrocie.cvtisr.sk

Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

V niektorých knižniciach budú inteligentné laboratóriá. SmartLaby a kreatívne dielne hlavnou témou odbornej diskusie knihovníkov

29.5.2023

Súčasné trendy a inovatívne aktivity knižníc dominovali v diskusii na tradičnom odbornom knihovníckom podujatí Bibliosféry. Aktuálny ročník otvoril nové témy a ešte intenzívnejšie sa hovorilo o knižniciach, ktoré sú súčasťou konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS).

Konzorcium zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). No a ak verejnosť hľadá spoľahlivý spôsob, ako sa zoznámiť s digitálnou érou a 4. priemyselnou revolúciou, tak knižnice konzorcia sú v tomto prípade tým správnym partnerom.

Prístup do archívov

22.5.2023

Pre registrovaných používateľov CVTI SR do 9. 6. 2023

Sme bližšie k otvorenej vede na Slovensku. Nová zmluva pomôže výskumníkom a podporí vedecké publikovanie

10.5.2023

Slovensko podpísalo s etablovaným svetovým vydavateľstvom transformačnú zmluvu vedeckého publikovania. Vďaka tejto spolupráci medzi Centrom vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) a Springer Nature sme o ďalší krok bližšie k naplneniu Open Access mandátu na Slovensku. Publikovať s otvoreným prístupom a navyše bezplatne má pre vedcov veľký prínos. Zároveň slovenská veda bude viditeľnejšia vo svete.

Transfer technológií opäť téma číslo jeden. Program najväčšieho odborného podujatia k problematike sa už chystá

09.5.2023

Najväčšie odborné fórum o transfere technológií COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) bude aj tento rok významnou súčasťou konferenčnej jesene. Dvojdňové podujatie privíta hostí z radov akademikov, vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií zo Slovenska i zahraničia. V týchto dňoch sa už črtajú ostré kontúry tematického zamerania a programu konferencie.

Najlepšie inovácie aj inovátorov hľadá súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

17.4.2023

Už desať rokov súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie, inovátorov alebo inovátorky či aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Aj tento rok sa hľadajú tí najlepší. Nominácie vo všetkých troch kategóriách sú otvorené.   

11. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku vyhlasuje tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), prostredníctvom Centra transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

Séria krátkych dokumentárnych filmov z produkcie CVTI SR

02.6.2023

Výskum v oblasti biotechnológií a biomedicíny, výskum v rámci kvantových technológií v súlade s požiadavkami kybernetickej bezpečnosti, výskum v téme vývoja kitov na včasnú diagnostiku vybraných chorôb, sféra pokročilých materiálov a výskum účinkov vitamínu D a jeho potenciálu v prevencii a liečbe respiračných ochorení vrátane nákazy COVID-19. To sú témy cyklu piatich krátkych dokumentárnych filmov z produkcie CVTI SR s názvom Veda zblízka.

Séria mapuje zaujímavé slovenské vedecké pracoviská a ich výskumné tímy, ktoré svojimi výsledkami vo vede neraz dosahujú európsku až svetovú úroveň.

Jednotlivé časti série Veda zblízka si môžete pozrieť vo vysielaní RTVS vždy v sobotu od 3. júna do 1. júla 2023 na Dvojke.

Na leto sa chystá tábor plný skúmania, zábavy aj IT technológií

30.5.2023

Tiež máte radi, keď sú veci dobre „vymyslené“, alebo domyslené? Chcete skúmať procesy chemického pokusu, riešiť zábavnou formou výskumné otázky, venovať sa programovaniu mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii, LEGo robotom, zažiť veľa dobrodružstva a spoznať nových kamarátov?

Pozývame Ťa na  Denný STEM tábor UPJŠ v Košiciach v dňoch 17.7. – 21.7.2023 a 24.7. – 28.7.2023, ktorý je jednou z aktivít podporovaných v rámci udržateľnosti  národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.

Vede v CENTRE │Fakty a fikcia vo vede a v umení

29.5.2023

Človek je bytosť, ktorá obýva nielen reálny svet, teda svet faktov, ale žije aj v ríši možností a imaginácie. Do tohto sveta nám cestu sprístupňuje fikcia. Aký má fikcia charakter a kde je jej miesto v poznaní? Sú všetky umelecké diela fikciami? Môžu prinášať poznanie o svete? Kam zaraďujeme fotografiu? Prečo pri vymyslených dojímavých príbehoch plačeme?

Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 29. júna 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našimi hosťami budú prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a Mgr. Michal Šedík, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

×