Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Rozšírený pohľad na medicínu. Novým zdrojom informácií je ďalší prestížny časopis

20.6.2022

Medicína „žije“  z nových a relevantných poznatkov. Slovenskí lekári, výskumníci i pedagógovia majú k dispozícii nový zdroj informácií. Venuje sa najmä otázkam klinických testov. A je súčasťou silného obsahu najstaršieho a najpoprednejšieho vedeckého časopisu.

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rozšírila portfólio svojich elektronických zdrojov v skupine The New England Journal of Medicine (NEJM) o najnovší recenzovaný časopis NEJM Evidence.    

„Otvorí oči“ podnikateľom. Pohľad bude smerovať k akademickým pracoviskám

16.6.2022

Konferencia COINTT je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene. Na programovú štruktúru sa však myslí už začiatkom leta. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozná tematické zameranie odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk.

Aj slovenský výskum už pozná známku európskej excelentnosti

09.6.2022

Európska veda postavila svoju konkurencieschopnosť na pilieroch programu Horizont Európa. Základom konkurencieschopnosti je však jedinečnosť výskumu. Európskym vedcom a výskumníkom ho potvrdzuje Známka excelentnosti MSCA. Neznámym pojmom už nie je ani pre slovenskú vedeckovýskumnú obec.

Aj vďaka aktivite Národnej kancelárie Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) sa aj u nás nastavil tento systém podpory.

Ocenenie za prístup k duševnému vlastníctvu sa udelí jubilejný desiatykrát

09.6.2022

Už desať rokov sú slovenskí vedci, inovátori, zástupcovia akademickej obce oceňovaní za svoje aktivity smerom k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Kolegom, ale aj širokej verejnosti tak dokazujú, že aktívny prístup k procesu transferu technológií má význam.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.

ERA Portál Slovensko│Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

07.6.2022

V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie v sume 15-miliónov EUR. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.

O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry: 

Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

06.6.2022

V Lisabone sa v dňoch 12. a 13. mája 2022 uskutočnilo prvé popandemické stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN. Národná knižnica Portugalska privítala takmer 50 účastníkov zo 17 inštitúcií z 12 európskych krajín. Keďže sa podujatie konalo tesne po 15. výročí služby eBooks on Demand (EOD), sieť knižníc EOD a partneri projektu EODOPEN mali skvelú príležitosť diskutovať o doterajšom pokroku a zosúladiť sa s pripravovanými aktivitami.

CVTI SR je súčasťou partnerského konzorcia medzinárodného projektu.

Zacielené na verejné knižnice

01.6.2022

Spoznali nové trendy, diskutovali o spoločných krokoch, zdieľali doterajšie skúsenosti. Viac ako dve desiatky verejných knižníc a ich knihovníci si na odbornom podujatí povedali ešte konkrétnejšie, čo znamená, že sú tu KNIŽNICE PRE SLOVENSKO (KPS). Konzorcium Centra vedecko-technických informácií SR s verejnými knižnicami – KPS – cieli na rozvoj knihovníckej profesie a našich verejných knižníc. Nedávno sa aj táto téma otvorila na tradičnom podujatí Bilbliosféry.

Česko-slovenská spolupráca knižníc a knihovníkov získava reálne kontúry

31.5.2022

Vo veci rozvoja knihovníctva i profesie knihovníka idú spoločnou cestou. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Moravská zemská knižnica v Brne podpísali koncom minulého roka dohodu o spolupráci. Aktuálne si nastavili základný rámec spoločných aktivít.     

Zástupcovia Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR) a Moravskej zemskej knižnice v Brne (MZK) sa nedávno stretli na spoločnej diskusii. V zmysle podpísanej dohody o spolupráci oboch inštitúcií riešili základný kooperačný rámec spoločných aktivít.    

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

Reportáže o pohybe „rozhýbali“ aj prednášky odborníkov

22.6.2022

Zdravý životný štýl a pohyb sa nedávno stal témou série reportáží Rádio Slovensko, RTVS. Päť krátkych vstupov vzniklo aj vďaka odborníkom prezentujúcim na tradičných podujatiach Veda v CENTRE.

Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) tak opäť aktívne spolupracovala s RTVS  a vznikla nová séria reportáží - Zatočte so sedavým spôsobom života

Veda v CENTRE │Oxidačný stres – skutočný problém alebo nafúknutá bublina?

15.6.2022

Mnoho ľudí v súčasnosti spája príčinu svojich zdravotných problémov s pojmom oxidačný stres, vďaka čomu sú stále populárnejšie aj produkty na jeho potlačenie. Vplyv oxidačného stresu na rôzne oblasti zdravia je naozaj preukázateľný, no málokto pozná mechanizmy jeho vzniku či spracovania v tele.

Komplexne sa na oxidačný stres pozrieme v májovej Vede v CENTRE, vo štvrtok 30. júna o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Leto vyskladané zo zážitkov. Aj tých zo špeciálneho múzea

15.6.2022

Plánujete si vyskladať leto zo zaujímavých zážitkov? Tak vás čakajú aj v levočskom interaktívnom múzeu. Hľadaním malej nálepky začnete, veľké bude spoznávanie tajomstiev Louisa Brailla, jeho písma a priblíženie sluchu a zraku bude doslova nadrozmerné.

Už štvrtý rok sa Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zapojí do projektu podporujúceho cestovný ruch v Prešovskom kraji, do tradičného Legendaria.

Aj tento rok sa zvedavci, hľadači dobrodružstiev a nových objavov počas cestovania môžu zapojiť do projektu Legendarium. Aktivita Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už siedmy rok touto formou motivuje navštíviť rôzne atrakcie v kraji. Cieľmi sú hrady, múzeá, lokality v prírode, ale aj kúpaliská či náučné chodníky.

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2021

14.6.2022

Päť výnimočných slovenských osobností pôsobí v oblasti behaviorálnej ekológie, biomedicíny, vodíkových technológií, výrobných technológií a informatiky. 

Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Organizátorom podujatia bolo tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky   vo vede a výskume na Slovensku.

Robotické talenty kamerou európskej spravodajskej televízie

14.6.2022

Prezentácie, súťaže, aktívny záujem robotiku, no najmä talenty, ktoré ukázali svoje vedomosti na medzinárodnom podujatí. Aj taká bola slovenská premiéra konferencie o vzdelávacej robotike – ECER 2022.

Po prvýkrát sa na príprave podujatia podieľalo aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Účastníci podujatia ECER 2022 tento rok zavítali do priestoru Zážitkového centra vedy Aurelium (CVTI SR), kde sa pre nich zážitkom stala aj samotná konferencia.

Zážitkové centrum vedy Aurelium hostilo ENTER Olympiádu v programovaní

14.6.2022

ENTER Olympiádu v programovaní hostilo Zážitkové centrum vedy Aurelium. Desiatky tímov z celého Slovenska sa stretli na podujatí v práve v tomto interaktívnom priestore. ENTER Olympiáda je pomyselným vyvrcholením celého vzdelávacieho programu ENTER. 

Telekom ocenil najlepších študentov v programovaní. Vyhral elektronický asistent pre znevýhodnených študentov, aj smart svetlo na bicykel.

AKTUÁLNE│Vedecká knižnica CVTI SR mení od 1.6. 2022 prevádzkové hodiny

30.5.2022

Vedecká knižnica CVTI SR mení od 1.6. 2022 prevádzkové hodiny. Využite jej služby podľa aktuálnych prevádzkových hodín.