Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

24. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

24.6.2021

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Webináre Web of Science

23.6.2021

V mesiacoch jún a júl         

Ebook Central

22.6.2021

Plánovaná odstávka Ebook Central v sobotu 26. 6. 2021 od 16.00 do 24.00 hod. 

Ako vydať e-knihu?

11.6.2021

Ako publikovať výsledky výskumu knižnou formou?

webinár 6. 7. 2021 o 9.00 hod.  

Predstavte svoj projekt so spoločenským dopadom a získajte propagačnú podporu

07.6.2021

Poďte predstaviť svoj projekt zameraný na sociálne a altruistické podnikanie. Možno práve vy získate profesionálnu komunikačnú podporu či propagačné video.

Aktuálna výzva prepája sociálnych podnikateľov s  klasickými podnikateľmi a je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na sociálne podnikanie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  

Prístup do databázy z oblasti infekčných chorôb

13.5.2021

Pre registrovaných používateľov CVTI SR do 30. 6. 2021

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

POZVÁNKA │Človek verzus planéta

22.6.2021

Nie je žiadnym prekvapením, že s tým, ako svetová populácia neustále rastie, sú limity využitia základných globálnych zdrojov, ako je pitná voda, úrodná pôda, lesy a pod., čoraz zreteľnejšie. Nemusíme byť prognostikom, aby sme zistili, že celkovo rastúca populácia spotrebováva viac zdrojov a vytvára viac odpadu. Koľko ľudí je však príliš veľa? Koľkých z nás môže planéta reálne uživiť?

Na vzťah Človek verzus planéta sa pozrieme v najnovšej prednáške z cyklu podujatí Veda v CENTRE, série zameranej na životné prostredie.  Hosťom je krajinný ekológ Pavol Kenderessy.

POZVÁNKA │Vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí

15.6.2021

Zoológ Radovan Václav po téme - rozmanitosť vtáctva na Slovensku - pokračuje v téme ďalej. Tentokrát sa v prednáške Veda v CENTRE zo série životné prostredie zameria na vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí.

POZVÁNKA │Rozmanitosť vtáctva na Slovensku

15.6.2021

Vtáctvo Slovenska, kde jedinci iba mizivého percenta druhov ostávajú permanentne vo svojich domovských okrskoch, je integrálnou súčasťou globálneho spoločenstva vtákov – so všetkými negatívami a pozitívami, ktoré z toho vyplývajú. Séria prednášok Veda v CENTRE s témou životné prostredie pokračuje rozmanitosťou nášho vtáctva. Priblíži ju zoológ  Radovan Václav

Dostupné sú tisícky strán odbornej literatúry k téme zahraničnej politiky. V digitálnej knižnici nájdete aj desiatky čísel odborného časopisu

07.6.2021

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku sa rozhodla zdigitalizovať a sprístupniť svoju odbornú literatúru. Pridala sa tak ku Geografickému ústavu a Ústavu merania SAV a zapojila sa do medzinárodného projektu zameraného na digitalizáciu a sprístupnenie dokumentov  20. a 21. storočia. Projekt EODOPEN je spolufinancovaný Európskou komisiou a slovenským partnerom v medzinárodnom konzorciu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).     

POZVÁNKA │Históra ukrytá pod vodou

04.6.2021

Voda je zdrojom života. Uvedomovali si to ľudia už od pradávna, preto svoje sídla zakladali v blízkosti riek, v pobrežných oblastiach morí a na brehoch jazier. Rieky a moria tvorili hranice, ktoré ľudia postupne zdolávali a budovali hustú komunikačnú sieť.

Aktuálna prednáška z cyklu podujatí Vedecká cukráreň priblíži históriu ukrytú pod vodou. Téme sa budú venovať odborníčky na archeológiu Miroslava Daňová a Klaudia Daňová.  

Oznam študovne špeciálnej literatúry

24.5.2021

Služby študovne špeciálnej literatúry budú dočasne len online

Chystá sa leto s IT Akadémiou

20.5.2021

Zážitok z matematiky či fyziky, postaviť si a naprogramovať vlastného robota, možnosť nájsť odpovede na otázky, ako informačné technológie pomáhajú vede.

Aj tento rok sa v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  pripravujú bezplatné denné a pobytové tábory.