Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Info o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality pre odbornú verejnosť

zobraziť všetky

Vyberáme z druhého konferenčného dňa – platforma Transfera.cz, regionálne inovačné centrá vodíkové technológie, ale aj víťazi

19.10.2021

Druhý deň spájania dvoch „svetov“ pokračuje. COINTT 2021 dnes napríklad približuje platformu z Českej republiky, ktorá sa pohybuje medzi akademickou obcou a politickými kruhmi. Diskutovať sa bude o význame regionálnych inovačných centier. A zodpovedia sa otázky nielen o vodíkových technológiách, ale aj o podnikateľoch z kreatívneho priemyslu a ich vedomostiach o duševnom vlastníctve. Konferencia sa už tradične uskutoční v rámci jej troch TECHNOLOGY TRANSFER, INNOVATION a COOPERATION stage.   

COINTT 2021│ Ján Kyselovič: „CVTI SR musí zohrávať absolútne kľúčovú úlohu vo vytváraní a akcelerovaní infraštruktúry pre transfer technológií.“

19.10.2021

Konferenciu  COINTT 2021, spájajúcu akademický svet s tým podnikateľským, dnes svojím príhovorom otvoril aj Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Vo svojich slovách pripomenul, že COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER (COINTT) 2021 je jednou z najvýznamnejších konferencií, ktorú CVTI SR organizuje.

Excelentne znamená aj eticky. K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument

12.10.2021

Potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík je stále viac a viac dôležitejšia. Je nutné, aby sa kultúra vedeckej integrity stávala súčasťou praxe. V lepšom prípade, aby sa upevňovala v organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami. Organizácie vykonávajúce a financujúce výskum a vzdelávanie na Slovensku sa dobrovoľne prihlásili k záväzkom dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti akademickej a výskumnej práce.


Získajte prístup k zahraničnej tlači

11.10.2021

Nielen svetové odborné databázy, ale aktuálne aj zahraničná tlač. Ponuka elektronických zdrojov, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) svojim používateľom sa dočasne rozširuje o databázu PressReader.

Webináre Elsevier

01.10.2021

Webináre vydavateľstva Elsevier v mesiaci október

Využite informácie vo svoj prospech. Využite ponuku európskeho výskumného priestoru

27.9.2021

Ste výskumník, člen vedeckého tímu či inovatívny podnikateľ? Nie sú vám cudzie európske príležitosti? Získajte odborné informácie o tom, čo aktuálne „Európa ponúka.“

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje podujatia s praktickými radami aj reakciami úspešných.  

Aj naša veda a výskum je súčasťou širšieho, európskeho výskumného priestoru. Aby v ňom mohla kvalitne fungovať, uspieť a dokonca vyniknúť je potrebné zainteresovaných informovať o aktuálnych príležitostiach. Tieto informácie sú určené vám – slovenskí vedci, výskumné tímy či inovatívni podnikatelia.

Národná kancelária HorizontuCVTI SR prostredníctvom Národných kontaktných bodov pravidelne zabezpečuje takúto informačnú podporu vrátane potrebných konzultácií.

Aktuality pre širokú verejnosť

zobraziť všetky

PODCAST│Projekt Robocoop deťom ponúka šancu uplatniť sa v technologickej budúcnosti

20.10.2021

Mnohí rodičia sú zúfalí z toho, že nevedia svoje deti odtrhnúť od počítača a videohier.  Takáto záľuba však nemusí byť vôbec na škodu.  Pri správnom nasmerovaní môže deťom priniesť veľký potenciál profesijného uplatnenia sa, zvlášť v blízkej, čoraz technologickejšej budúcnosti.

V najnovšom podcaste o projekte, vďaka ktorému napríklad sa aj robotika dá učiť hravou formou. 

Výzvy súčasnej logistiky v doprave. Tradičné prednášky pokračujú v svojej tematickej sérii

19.10.2021

Logistika dopravných systémov predstavuje v súčasnosti jeden z kľúčových faktorov, ktorý rozhoduje o efektívnom fungovaní rôznych typov procesov. Súčasná doba prináša mnohé výzvy, na ktoré je potrebné adekvátne reagovať a prispôsobovať sa im. V tematickej sérii prednášok Veda v CENTRE ich svojou prezentáciou priblíži Gabriel Fedorko, profesor v odbore logistika.

Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

12.10.2021

Ak chceme inovatívne vzdelávať, musíme mať inovatívne vzdelávacie materiály. Nová učebnica prináša súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti. Pôvodne elektronický dokument dostal vďaka IT firmám aktuálne fyzickú podobu. Viac ako tisícka kusov učebnice tak putuje do pätnástich slovenských stredných škôl.   

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov na stredných odborných školách (SOŠ) bolo vytvorených spolu 1 125 inovatívnych metodík a 10 nových učebníc pre vyučovanie informatiky a IKT. Učebnica Internet vecí bola s podporou IT firiem vytlačená v počte 1 200 kusov a poskytnutá ako dar IT firiem 15 stredným školám na celom Slovensku. Slávnostný akt odovzdania učebnice školám sa uskutočnil 12.10. 2021 v priestoroch Univerzitného parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.

PODCAST│farby

06.10.2021

Ľudskí jedinci nevidia všetky farby úplne rovnako, každý z nás má svoj vlastný farebný svet trošičku odlišný. V najnovšom podcaste dozviete napríklad aj to, ako príroda vytvára farby minerálom, ale i to či je ženská paleta vnímania farieb naozaj pestrejšia ako tá mužská.     

Séria tradičných prednášok „mieri do výšok.“ Témou štvrtej prezentácie sú drony

06.10.2021

Drony sa stali bežným pomocníkom pre ľudí, ktorí si spestrujú svoj domáci fotoalbum peknými zábermi z výšok. Aký je ale celkový stav priemyslu dronov v dnešnej dobe? S Jozefom Rodinom, odborníkom aj na lietajúce robotické systémy pokračuje „rozbehnutá“ aktuálna séria tradičných prednášok Veda v CENTRE s témou doprava.

Vysvetlite každodennú fyziku po svojom. Je tu spoločná výzva pre učiteľov a stredoškolákov

23.9.2021

Stredoškoláci, ktorí radi experimentujú a vedia priblížiť aj také odborné fyzikálne javy, ako sa hovorí „polopate“ majú teraz ideálnu šancu zhodnotiť tieto svoje zručnosti v súťaži. Spoločne so svojimi učiteľmi môžu rovesníkom ukázať, aká je fyzika v našom živote. Navyše reakciou na rovnomennú výzvu je atraktívna forma krátkeho videa.

Tam, kde platí Komenského učenie hrou, v Zážitkovom centre vedy Aurelium (ZCV Aurelium), Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už teraz čakajú na študentské experimenty a ilustračné videá.