Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení sú témou aktuálneho ročníka konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

21.10.2019

Tradičné podujatie konferencia TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ opätovne poskytuje priestor pre odbornú diskusiu o témach vzťahujúcich sa k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. 

V Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa 23. októbra 2019 uskutoční už deviaty ročník konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (TTSZ).  

Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium informatiky a IKT.

21.10.2019

V dňoch 17. - 19. októbra 2019 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 198 účastníkov - učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl (UPJŠ, TUKE, ŽU, UKF a UMB), zástupcov IT Asociácie Slovenska, klastra Košice IT Valley a IT firiem.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku už po šestnástykrát!

17.10.2019

Tohtoročná Vedecká jeseň opäť vyvrcholí Týždňom vedy a techniky na Slovensku 2019. Jeho šestnásty ročník sa uskutoční v dňoch 4. – 10. novembra 2019. Aj tento rokbudete môcť objavovať vedu počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku. Pripravené sú prednášky, festivaly, workshopy, či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Inteligentná zábava pre „matematické hlavičky“ / Malynár, Matik, STROM začínajú už v októbri

04.10.2019

Pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o úlohy presahujúce rámec učebných osnov a vyžadujú si štúdium odbornej matematickej literatúry, samostatné myslenie a hlbší záujem o danú problematiku sme aj pre tento školský rok v ramci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pripravili korešpondenčné semináre.

Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr

22.8.2019

Slovensko sa aj formou nového národného portálu zapojilo do takzvaného Európskeho výskumného priestoru. Vďaka nemu má odborná verejnosť uľahčený prístup ku komplexným informáciám o možnostiach získania grantov z fondov Európskej únie.

Podujatia

všetky podujatia

Utorok so živou prírodou na TVT 2019!

05.11.2019

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok so živou prírodou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, prečo mnohé druhy rastlín a živočíchov v súčasnosti ustupujú, pričom viacerým hrozí dokonca vyhynutie. Kto je za tento stav zodpovedný? Sme to my, ľudia, naša civilizácia alebo je to dôsledok prirodzených procesov?

Utorok so živou prírodou sa uskutoční v utorok 5. 11. 2019 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť.

CVTI SR už po deviatykrát pozýva odbornú verejnosť na podujatie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

22.10.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva pracovníkov v oblasti transferu technológií, pracovníkov manažmentu vedy a výskumu, vedeckovýskumných pracovníkov vysokých škôl/SAV/rezortných výskumných ústavov, podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov a širokú verejnosť na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktoré sa uskutoční 22. - 24. 10. 2019 v Bratislave
 

„Mikroplasty - malý veľký problém pre našu Zem“

22.10.2019

Mikroplasty – malé kúsky plastov unášané vodou, poletujúce atmosférou, ukladajúce sa v pôdach. Správy o nich rezonujú v médiách čoraz častejšie a dostávajú sa tak do povedomia širokej verejnosti. ...

„Mikroplasty - malý veľký problém pre našu Zem“ / 22. 10. 2019 o 9.00 hod. v CVTI SR

Levočské múzeum školstva prináša hneď dve novinky. Zjednodušilo prístup imobilným návštevníkom. V novej výstave otvára citlivú tému

18.9.2019

Problematika umelého oplodnenia je dnes vysoko aktuálnou témou. Nebáť sa o tejto téme hovoriť sa rozhodlo aj Múzeum špeciálneho školstva  v Levoči. A keďže samotné múzeum je profilované ako špeciálne, s aktuálnou výstavou ponúka aj novinku. Pre tých, so špeciálnymi požiadavkami. Vďaka schodiskovému stoličkovému výťahu tu radi privítajú už aj imobilných návštevníkov.