Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

07.11.2019

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo  cieľom  slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 7. novembra 2019 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2019.

Centrum vedecko-technických informácií SR hostilo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Národný okrúhly stôl o vednej politike

07.11.2019

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej  sa v Bratislave konal v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky  Národný okrúhly stôl o vednej politike – Spoločne za zlepšenie podmienok a kvality vedy a výskumu na Slovensku.

Podujatie sa uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR a jeho organizátormi boli Biomedicínske centrum SAV, Centrum vedecko-technických informácií SR a Učená spoločnosť Slovenska. 


Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity

22.10.2019

Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku. Výskumné inštitúcie na Slovensku budú mať od októbra 2020 šancu riadiť sa národnou deklaráciou v oblasti výskumnej integrity. Prinesie konkrétne smernice, ale i ďalšie podporné štruktúry.

Odborníci majú jednoduchší prístup k informáciám o grantovej podpore výskumu, vývoja a inovácií z európskych štruktúr

22.8.2019

Slovensko sa aj formou nového národného portálu zapojilo do takzvaného Európskeho výskumného priestoru. Vďaka nemu má odborná verejnosť uľahčený prístup ku komplexným informáciám o možnostiach získania grantov z fondov Európskej únie.

Podujatia

všetky podujatia

Zdravé ryby ..... nielen na vianočnom stole

12.12.2019

Pozývame vás do decembrového vianočného špeciálu vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, v akom životnom prostredí žijú naše ryby a aké ryby by sme mali v súčasnosti konzumovať vzhľadom na ich zhoršujúce sa životné podmienky, nielen v našich riekach. Čo spôsobuje nadmerný rybolov a aké sú výhody a nevýhody umelého chovu? Budeme mať na vianočnom stole aj v budúcnosti zdravé slovenské ryby?

Vo štvrtok 12. 12. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný vedec, zoológ Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

„Pozor na plný vianočný stôl. Obezita je viac ako kozmetický problém.“

10.12.2019

Na prednáške sa dozvieme viac o tom, čo nám hrozí, ak sa vianočné prejedanie skombinuje s alkoholom, ale aj o tom, čo všetko v skutočnosti ovplyvňuje naše zdravie. Akú rolu pre naše zdravie, mozog či vznik obezity zohráva črevná mikroflóra.  ...

MUDr. Adela Penesová, PhD., lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV.