Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Interaktívna expozícia Múzea špeciálneho školstva v Levoči v krátkom videu. Malá inšpirácia k veľkému zážitku - jeho návšteve.

18.2.2020

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je moderné a interaktívne. Čo ponúka najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja? Inšpirujte sa videovizitkou, zažite ho osobne. 

Finančná i nefinančná podpora pri ochrane a komerčnom zhodnotení vytvoreného duševného vlastníctva. Významný projekt zameraný na transfer technológií pokračuje.

06.2.2020

Začiatkom decembra 2019 bola medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II.  Je pokračovaním projektu NITT SK z predchádzajúceho programového obdobia.

Európska komisia hodnotí prvých päť rokov realizácie Horizont 2020

06.2.2020

Horizont 2020 na Slovensku zastupuje Národná kancelária Horizontu, ktorá sídli v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Ako vstúpiť do Horizontu 2020 Vám poradia Národné kontaktné body (NCP). Ide o národné podporné štruktúry pre tento program. Každý NCP má na starosti niekoľko tematických oblastí programu. Aktuálne Európska komisia publikovala výsledky implementácie Rámcového programu na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020 za prvých päť rokov svojej existencie.

Vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede. Začala sa nominácia na 23. ročník ocenenia Vedec roka SR 2019.

05.2.2020

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Na Žilinskej univerzite v Žiline sa konalo sa pilotné SIEŤOVÉ FÓRUM. Podujatie rieši aj otázky rozširovania digitálnych kompetencií.

04.2.2020

SIEŤOVÉ FÓRUM má identifikovať aktuálne možnosti spolupráce v oblasti získavania a rozširovania digitálnych kompetencií. Úvodné podujatie sa konala na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Hovorilo sa o možnostiach spolupráce so strednými školami.    

SIEŤOVÉ FÓRUM bolo organizované ako súčasť aktivít národného projektu       IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi

Prístup k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom

04.2.2020

Centrum vedecko-technických informácií SR zabezpečovalo prístup do špecializovaných elektronických informačných zdrojov (EIZ) pre potreby akademických inštitúcií s využitím prostriedkov Európskych a štrukturálnych fondov (EŠIF) do konca roka 2019 (od roku 2009). Ide o zdroje, ktoré v tomto programovom období nie je možné navýšiť.

V DVD archíve časopisu Quark si môžeš "listovať" vo všetkých jeho 25. ročníkoch

03.2.2020

Nestihli ste si kúpiť niektoré číslo časopisu Quark? Chceli by ste mať archív od prvého vydania prístupný v digitálnej verzii? Dávame do pozornosti možnosť zakúpenia DVD archívu 25 kompletných ročníkov časopisu Quark ...

„ĎAKUJEME našim návštevníkom za spoločný zážitkový a interaktívny rok 2019.“ Múzeum špeciálneho školstva v Levoči si prevzalo ocenenie ako najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja.

24.1.2020

Nielen špeciálne školstvo, ale aj interakcia a zážitok z návštevy. Aj túto pridanú hodnotu včera zdôraznilo levočské múzeum špeciálneho školstva pri preberaní si ocenenia najlepšie kultúrno-náučné zariadenie v Prešovskom kraji za rok 2019.

Titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019 patrí levočskému Múzeu špeciálneho školstva

15.1.2020

Online hlasovanie verejnosti v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 prinieslo víťazstvo levočskému Múzeu špeciálneho školstva. Prvenstvo získalo v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019.

Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu 15 tisíc kníh. CVTI SR je partnerom medzinárodného projektu rozširujúceho digitálne knižnice a voľný prístup k digitalizovaným knihám naprieč EÚ.

13.1.2020

Štvrťročný projekt spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európazdigitalizovať a sprístupniť 15 000 kníh z 20. a 21. storočia. Digitalizovať sa bude podľa požiadaviek a potrieb vybraných cieľových skupín.

CVTI SR začína realizáciu projektu Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, ktorý je určený predovšetkým mladým ľuďom, širokej verejnosti a vedeckej komunite.

10.1.2020

CVTI SR spolu s relevantnými univerzitami a vedeckými inštitúciami v rôznych regiónoch Slovenska a zahraničnými expertmi pripravilo projekt, ktorého cieľom je vybudovanie komplexného navzájom sa dopĺňajúceho národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja.

Podujatia

všetky podujatia

Klimatická zmena: Dokážeme si udržať svoj komfort a zároveň zlepšiť vyhliadky ľudstva?

17.3.2020

Približne pred dvesto rokmi objavili ľudia pod zemou energetickú špajzu. Začali ju s chuťou vyjedať pričom radikálne stučneli (z približne jednej miliardy na dnešných sedem). Naviac v domnienke, že zásob vhodnej energie je dosť, zleniveli v hľadaní alternatív a venovali sa viac svojmu vlastnému komfortu. Špajza sa však postupne vyprázdňuje a následky nášho prejedania zanechávajú v okolí také silné stopy, že ak sa zavčasu nespamätáme a znova nezačneme usilovne pracovať, radikálnemu chudnutiu sa nevyhneme. ...

Bratislavská vedecká cukráreň / Dr. Ing. František Simančík / 17. 3. 2020 o 9.00 hod. v CVTI SR


Nové technológie pre 5G siete

27.2.2020

Pozývame vás do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo piata generácia mobilných sietí nie je už dávno realitou, hoci sa o jej nasadení hovorí už niekoľko rokov, a aké technologické a technické podmienky je nevyhnutné vytvoriť na jej spustenie.

Vo štvrtok 27. 2. 2020 o 17, 00 hod. bude našim hosťom Ing. Milan Ťapajna, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave.