Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Tradičná konferencia má nový formát. Registrujte sa na podujatie, kde sa stretne akademický a komerčný „svet“

Vývojári inovácií, ich fanúšikovia a predstavitelia biznisu so záujmom investovať do ich uplatnenia na trhu je tu jedinečná príležitosť. V priebehu októbra premiérovo odštartuje nový formát konferencie s hlavnými témami transfer technológií, duševné vlastníctvo, inovácie a podpora podnikania.

V Bratislave sa 19. - 21. októbra 2020 po prvýkrát uskutoční nový formát odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2020. Diskutovať sa bude o transfere technológií, duševnom vlastníctve, inováciách a podpore podnikania.


Viac informácií

CVTI SR uspelo vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu – Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá – bol Centru vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) schválený grant na realizáciu projektu “Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive industry“ (DRIVEN).


Viac informácií

Viditeľnejšie výsledky slovenskej vedy a transparentnejšie procesy. Otvorenú vedu bude reprezentovať národná stratégia

Spoločnosť hľadajúca riešenia pre rôzne oblasti potrebuje aktuálne a relevantné informácie. Význam zohráva aj zainteresovanie a spolupráca rôznych subjektov. Platí to i pre vedu a výskum. Otvorený prístup k vedeckým dátam, lepšia infraštruktúra, aj to sú ciele pripravovanej Národnej stratégie pre otvorenú vedu. 


Viac informácií

O programe Horizon Europe už aj v slovenčine

Nový rámcový program pre výskum, vývoj a inovácie na roky 2021 – 2027 bude niesť názov Horizont Európa (Horizon Europe, HEU). Pripravovaný program približuje aj brožúra v slovenskom jazyku. 


Viac informácií

Je tu výzva byť súčasťou tvorby národnej stratégie otvorenej vedy na Slovensku. CVTI SR uvíta odborné pripomienky k jej konceptu

Chcete ovplyvniť, v akej podobe sa bude na Slovensku rozvíjať otvorená veda? Zúčastnite sa tvorby Národnej stratégie otvorenej vedy.


Viac informácií

MŠVVaŠ SR (ponuka pracovného miesta): Učiteľ pre I. stupeň základnej školy - primárne vzdelávanie Európskych škôl na školský rok 2020/2021

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR informuje o výberovom konaní na voľné miesto učiteľa do systému Európskych škôl na školský rok 2020/2021.


Viac informácií

SLORD: Spoločne s Európskou komisiou participujeme na online podujatí k aktuálnej téme. Ako rýchlo bude Európa pripravená na klimatické zmeny?

Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) organizuje 23. júla 2020 online podujatie k vysoko aktuálnej téme. Predmetom odbornej disktusie je: URÝCHLENIE PRECHODU SMEROM K EURÓPE, KTORÁ JE ODOLNÁ A PRIPRAVENÁ NA KLIMATICKÉ ZMENY


Viac informácií

Bezplatne a popri štúdiu. Žiaci, študenti aj učitelia majú možnosť získať medzinárodné certifikáty digitálnej gramotnosti a osobnostného rozvoja

Podporiť rozvoj digitálnej gramotnosti, ale i takzvané 'soft skills' našich žiakov, študentov a učiteľov môžu aj medzinárodné certifikáty. Možnosť, získať ich bezplatne a popri štúdiu, ponúka národný projekt nesúci výzvu - vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>