Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Čas na „upratanie výstavnej skrine“ vášho výskumu. Nastavte si profil v najvyznamenanejšej databáze správne

Na vlastnom profile nám vždy záleží. Platí to aj pre taký profil, akým je ten vašej výskumnej inštitúcie alebo vás, ako výskumníka. Profily fungujú na najvýznamnejšej bibliografickej a scientometrickej databáze Scopus.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo webinár, vďaka ktorému získate odborné informácie, ako si takýto profil nastaviť správne, ako s ním pracovať. O svojom výskume alebo inštitúcii dáte vedieť to najlepšie. 


Viac informácií

Záujemcovia o sociálne podnikanie môžete opäť „siestovať.“ Druhý webinár cieli na komunikáciu

Sociálne podnikanie dáva zainteresovaným viacero otázok. Odpovede pre ďalšie kroky a navyše od skúsených odborníkov vám ponúka aj Social Siesta.

Sériu webinárov s fundovanými lektormi pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu CE Responsible. Na druhom online podujatí sa budete venovať efektívnej komunikácii.


Viac informácií

Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov pokračuje

V týchto dňoch sa prezentáciami akčných plánov digitálnej transformácie vzdelávania končí 2. beh vzdelávania školských digitálnych koordinátorov zo základných a stredných škôl, ktoré sú zapojené do národných projektov IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie a edIT. Podpora činnosti koordinátorov bude naďalej pokračovať v rámci Klubu digitálnych koordinátorov. Od 14. februára začína ďalší beh inovačného vzdelávania školských digitálnych koordinátorov, do ktorého sa môžu znovu zapojiť základné a stredné školy z celého Slovenska.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.


Viac informácií

Spolupráca medzi partnerskými knižnicami je viditeľná a efektívna. Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia

Pre knižnice je to príležitosť ako skvalitňovať svoje služby. Pre používateľov možnosť, ako jednoducho získať nové zdroje informácií. Trend digitalizácie silnie aj v slovenských knižniciach.

V rámci projektu Partnerské knižnice začalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
s bezplatnou digitalizáciou fondov verejných knižníc ešte v minulom roku.

Knižnice, ktoré si zabezpečia vlastné personálne kapacity a zdigitalizujú si tak diela samostatne, môžu využiť putovný knižný skener.

 


Viac informácií

Prax aj financie. Záujemcovia o silný európsky program pre výskum a inovácie môžu zistiť viac

Európske inovácie a výskum sú aktuálne pod patronátom programu Horizont Európa. Nový rok je aj pre vedcov a ďalších kľúčových partnerov ideálnou príležitosťou aktuálne sa zorientovať v súčasných trendoch. Napríklad aj v otázke koordinovania projektov programu či príprave jeho rozpočtov.

Už koncom januára otvára Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  užitočné témy v pripravovaných online podujatiach. Registrácia je k dispozícii už v týchto dňoch.


Viac informácií

Sociálni podnikatelia prijmite pozvanie „na siestu“

Siesta to je určitá pauza. Tá, ale ktorá sa aktuálne pripravuje vo forme online podujatí dodá namiesto energie z oddychu viacero užitočných informácií. Tí, ktorí chcete bližšie spoznať úlohu sociálnych podnikateľov, ste alebo chcete byť súčasťou sociálneho podnikania, zorientovať sa v aktuálnych trendoch, môžete získať skúsenosti od najlepších lektorov a navyše bezplatne.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spúšťa v rámci medzinárodného projektu podporujúceho sociálnych podnikateľov sériu webinárov Social Siesta. Prvý už 11. januára 2022.


Viac informácií

Začne sa česko-slovenská spolupráca. Jej aktivity cielia na knižnice a knihovníkov

Knižnice sú prispôsobivým priestorom. Živo reagujú na to, čo súčasný používateľ knižnice, ale aj dnešný knihovník potrebuje. S tým všetkým sú spojené pojmy ako digitalizácia, e-zdroje, nové služby no tiež vzdelávanie a získavanie finančných zdrojov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Moravská zemská knižnica v Brne sa rozhodli ísť vo veci rozvoja knihovníctva i profesie knihovníka spoločnou cestou. Podpísali dohodu o spolupráci.


Viac informácií

Zoznámte sa s Japonskom

Rôznorodosť kultúr to je ako rôznorodosť poznania. Aktuálne to o krajine vychádzajúceho slnka priblíži aj autentická literatúra.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) dostalo do fondu knižný dar v rámci projektu READ JAPAN. Zdroje informácií o japonskej ekonomike, medzinárodných vzťahoch či obchode sú teda značne rozšírené.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>