Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Zaujímate sa o fungovanie prepojenia vedy s praxou? Zalistuje v zborníku

Minulý rok sa v premiérovom formáte a online podobe úspešne podarilo prepojiť akademický a komerčný svet. Významná konferencia s medzinárodnou účasťou aktuálne dostala podobu zborníka.  

Konferenciu COINTT 2020 zorganizovalov minulom roku Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako novú formu tradičného podujatia venovaného téme transferu technológií u nás i v zahraničí.


Viac informácií

K otvorenej vede patria aj otvorené časopisy. Ako na to?

Otvorená veda, to sú aj takzvané Open Access časopisy. Najbližší online workshop prináša diskusiu napríklad aj o rozhodnutí vydávať takýto časopis či o tom, ako môžu vedeckému periodiku pomôcť sociálne média. Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravil už druhý odborný workshop venovaný téme otvorených časopisov. Ocenia ho nielen redaktori odborných periodík, ale ďalší záujemcovia, ktorí sa potrebujú zorientovať v open access publikovaní.


Viac informácií

Začínajúci vedci či zohraté výskumné kolektívy. Je tu šanca získať európsku podporu

Či ste vedec, v úvodných krokoch svojej kariéry alebo silný tím, ktorý chce pokračovať v práci a hľadá nové vedecké perspektívy, v oboch prípadoch máte aktuálne príležitosť využiť významnú európsku podporu. Otvorené sú dve zaujímavé grantové výzvy Európskej rady pre výskum.

Slovenská veda a výskum môže aktívne využívať aj európske formy podpory. A to aj vďaka Národným kontaktným bodom európskeho rámcového programu podpory vedy a výskumu – Horizont Európa (HEU) so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Národná kancelária Horizontu aktuálne informuje aj o mimoriadne zaujímavých grantových výzvach Európskej rady pre výskum (ERC).


Viac informácií

Špičkový výskum a inovácie majú silnú európsku podporu

Inovácie s výnimočným potenciálom uspieť na trhu aktuálne významne podporuje celá Európa. Doteraz najväčší európsky investičný program pre startupy je samostatnou súčasťou programu pre podporu výskumu a inovácií.

Rámcový európsky program pre podporu výskumu a inovácií Horizont Európa (HEU) reprezentujú na Slovensku Národné kontaktné body so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).


Viac informácií

Vedec roka SR - predlženie termínu na prijímanie nominácií

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.
Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.
 
Prijímanie návrhov na ocenenia pre podujatie sme predĺžili do 15. 4. 2021.

Viac informácií

Systémové prepojenie vedy s praxou rieši národné združenie. Pozrite si inštitucionálny prehľad podpory transferu technológií

V roku 2015 vzniklo združenie, ktoré na národnej úrovni rieši a zlepšuje úroveň transferu technológií (TT) na Slovensku. Jeho členovia pomáhajú verejným vedeckovýskumným inštitúciám po procesnej i finančnej stránke.

Súčasťou Národného centra transferu technológií Slovenskej republiky (NCTT SR) je sedem verejných vysokých, Slovenská akadémia vied (SAV) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).


Viac informácií

Webináre Web of Science

24. 3. 2021 o 10.00 hod. a 25. 3. 2021 o 13.30 hod.


Viac informácií

Získajte a ušetrite. Ochrániť duševné vlastníctvo je aktuálne aj finančne výhodne

Mať registrovanú ochrannú známku alebo zapísaný dizajn predstavuje konkurenčnú výhodu. Áno, takáto ochrana duševného vlastníctva i niečo stojí. Aktuálne sa vám však takáto ochrana môže výrazne oplatiť. Bezplatne získate potrebný prehľad – rešerš a polovicu ušetríte na poplatkoch.

S ochranou duševného vlastníctva sa spájajú príslušné finančné náklady. Vďaka súčasnej iniciatíve Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v kombinácii so službami Strediska patentových informácií PATLIB so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) môžete výdavky na ochranu výrazne znížiť.


Viac informácií

Bezplatné online vzdelávanie pre učiteľov základných aj stredných škôl

Od začiatku vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 v marci 2020 národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ ponúka profesionálnu podporu pre učiteľov – bezplatné dištančné vzdelávanie.

 


Viac informácií

Nová Európska rada pre inovácie zafinancuje prelomový výskum a inovácie

Vedeli ste, že sa rozbieha nová Európska rada pre inovácie? Ako sa zapojiť či aké sú ďalšie možnosti inovačnej podpory aj našich, domácich projektov v európskom výskumnom priestore si môžete vypočuť od odborníkov. Pripravili informačný deň. 

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje aktuálne informačný deň k Európskej rade pre inovácie.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>