Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Elektronické informačné zdroje v CVTI SR

Vydavatelia reagujú na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu


Viac informácií

Prečo sa stáva manažment výskumných dát trendom na celom svete a aké výhody sa z neho dokážu získať? CVTI SR pozýva na webinár

Chcete zvýšiť viditeľnosť a transparentnosť svojho výskumu, a zároveň znížiť riziko straty svojich výskumných dát? Centrum vedecko-technických pozýva na webinár. 


Viac informácií

Webináre Web of Science v januári

Určené pre akademickú, vedeckú komunitu, vydavateľov vedeckých časopisov a knihovníkov 


Viac informácií

Časopisy University of Chicago Press

Prístup do časopisov University of Chicago Press


Viac informácií

Najväčšia tematická prierezová výzva Horizont 2020 má za sebou významné kooperačné podujatie

Krátke prezentácie projektových ideí aj bilaterálne stretnutia. Online podujatie zamerané na najväčšiu tematickú výzvu programu Horizont 2020 - oblasť Green Deal sa organizovalo ako efektívny nástroj nadväzovania nových kontaktov a partnerstiev.


Viac informácií

Nová podpora excelentného výskumu je príležitosťou pre najlepších. Horizont Európa ako ďalší rámcový program pre podporu vedy, výskumu a inovácií

V čerpaní kľúčových zdrojov financovania špičkového vedeckého výskumu sme stále na chvoste rebríčka. Nový rámcový program Horizont Európa nám môže pomôcť to zlepšiť.

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii.

Centrum  vedecko-technických informácií SR ako sídlo Národných kontaktných bodov pre program Horizont 2020 aktuálne predstavilo odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým hráčom, ale aj ďalším aktérom z vedy, výskumu a priemyslu nadväzujúci program Horizont Európa.


Viac informácií

Transfer technológií. Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou

O prenose výsledkov výskumu do praxe po prvýkrát hovorili nielen akademici, ale aj zástupcovia biznisu. Konferencia COINTT 2020 síce podľa hlasov odborníkov potvrdzuje fakt, že Slovensko trpí nízkou inovatívnou výkonnosťou, ale na strane druhej uznávajú, že duševné vlastníctvo predstavuje pre podnikateľov istú konkurenčnú výhodu. Pre akademickú inštitúciu aj zdroj pasívneho príjmu. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako zástupca centrálnej podpory transferu technológií  na národnej úrovni organizovalo už tradičnú medzinárodnú konferenciu k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok podujatie zmenilo formát na COINTT 2020. Prispôsobilo sa i aktuálnej pandemickej situácii a podujatie na ktorom počas troch dní v 23 vstupoch vystúpilo 72 rečníkov sa konalo online, prostredníctvom live streamu.  


Viac informácií

AKTUÁLNE: Vyberáme z COINTT 2020 - deň druhý

Druhý deň konferencie k téme duševného vlastníctva, transferu technológií a inovácií v podnikaní pokračuje dnes (20.10. 2020) na dvoch live streamoch. COINTT 2020 obohatí, mimo iného, keynote speaker Frances Paulisch reprezentujúca značku Siemens Healthineers. A Slovensko spozná víťazov tohtoročnej Ceny za transfer technológií.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>