Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Podporovať informačnú gramotnosť je kľúčové aj u zdravotníkov

Informačná gramotnosť je doslova „povinnou výbavou“ aj u pracovníkov v zdravotníctve. Jej rozvíjanie svojimi aktivitami podporuje aj synonymum informačnej podpory vedy  na Slovensku – Centrum vedecko-technických informácií SR  (CVTI SR).

Vedecká knižnica CVTI SR sa aktuálne zúčastnila podujatia odborníkov z oblasti psychiatrie. Prezentovali sa tematické elektronické informačné zdroje aj jednoduchá, bezplatná registrácia.   


Viac informácií

V Košiciach bude významné európske regionálne centrum. Podporí inovačný kreatívny priemysel

Oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu patrí k pilierom dnes najsilnejšieho európskeho programu pre podporu vedy a výskumu – Horizont Európa.

Východoslovenská metropola sa stane sídlom európskeho regionálneho centra pre tvorbu komunít v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Túto úlohu prevezme košická nezisková organizácia. Jedným z procesov, ktoré jej k tomuto úspechu pomohli boli aj konzultácie s Národnou kanceláriou Horizontu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).


Viac informácií

Vzdialený prístup v období 21. 6. - 26. 6. 2022

Možné výpadky vzdialeného prístupu v období 21. 6. - 26. 6. 2022


Viac informácií

Ako správne komunikovať vedu? Odznejú tipy aj príklady

Vynikajúci úspech projektu, prelomový výsledok výskumu? A čo ďalej? Okrem odborných krokov je potrebné s danou informáciou aj „vykročiť von.“ Rozšíriť povedomie o vydarenej práci, ktorá vzišla z akademického či vedeckého prostredia. Toto špecifické prostredie si žiada i špecifický prístup ku komunikácii informácií.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako sídlo Národnej kancelárie Horizontu, zastrešujúcej na národnej úrovni aktuálne najsilnejší program podpory európskej vedy a výskumu, pripravilo webinár venovaný práve rozširovaniu informácii a komunikácii v programe Horizont Európa.   


Viac informácií

Rozšírený pohľad na medicínu. Novým zdrojom informácií je ďalší prestížny časopis

Medicína „žije“  z nových a relevantných poznatkov. Slovenskí lekári, výskumníci i pedagógovia majú k dispozícii nový zdroj informácií. Venuje sa najmä otázkam klinických testov. A je súčasťou silného obsahu najstaršieho a najpoprednejšieho vedeckého časopisu.

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) rozšírila portfólio svojich elektronických zdrojov v skupine The New England Journal of Medicine (NEJM) o najnovší recenzovaný časopis NEJM Evidence.    


Viac informácií

„Otvorí oči“ podnikateľom. Pohľad bude smerovať k akademickým pracoviskám

Konferencia COINTT je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene. Na programovú štruktúru sa však myslí už začiatkom leta. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pozná tematické zameranie odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou o ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022 (COINTT 2022) „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk.


Viac informácií

Aj slovenský výskum už pozná známku európskej excelentnosti

Európska veda postavila svoju konkurencieschopnosť na pilieroch programu Horizont Európa. Základom konkurencieschopnosti je však jedinečnosť výskumu. Európskym vedcom a výskumníkom ho potvrdzuje Známka excelentnosti MSCA. Neznámym pojmom už nie je ani pre slovenskú vedeckovýskumnú obec.

Aj vďaka aktivite Národnej kancelárie Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií  SR (CVTI SR) sa aj u nás nastavil tento systém podpory.


Viac informácií

Ocenenie za prístup k duševnému vlastníctvu sa udelí jubilejný desiatykrát

Už desať rokov sú slovenskí vedci, inovátori, zástupcovia akademickej obce oceňovaní za svoje aktivity smerom k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii. Kolegom, ale aj širokej verejnosti tak dokazujú, že aktívny prístup k procesu transferu technológií má význam.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k téme ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie – COINTT 2022 – aj tento rok udelí ocenenie Cena za transfer technológií na Slovensku.


Viac informácií

ERA Portál Slovensko│Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie v sume 15-miliónov EUR. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska.

O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine prijala či prijme výskumného pracovníka. Financie sú dostupné pre výskumníkov v rôznych fázach kariéry: 


Viac informácií

Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

V Lisabone sa v dňoch 12. a 13. mája 2022 uskutočnilo prvé popandemické stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN. Národná knižnica Portugalska privítala takmer 50 účastníkov zo 17 inštitúcií z 12 európskych krajín. Keďže sa podujatie konalo tesne po 15. výročí služby eBooks on Demand (EOD), sieť knižníc EOD a partneri projektu EODOPEN mali skvelú príležitosť diskutovať o doterajšom pokroku a zosúladiť sa s pripravovanými aktivitami.

CVTI SR je súčasťou partnerského konzorcia medzinárodného projektu.


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>