85vyrocie.cvtisr.sk

Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

WEBINÁR│Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu

Ambíciou každého výskumníka je publikovanie v kvalitnom časopise, pokiaľ možno s medzinárodným ohlasom. Prispievatelia sa potrebujú o časopise dozvedieť čo najviac overených informácií na základe odborného posúdenia. ...

WEBINÁR│Vedecký časopis ako záruka prezentácie hodnotného výskumu │30. 3. 2023 , 10.00 -11.30 hod.


Viac informácií

SLORD│Stretnutie siete IGLO s komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport Mariyou Gabriel

Dňa 28. februára 2023 sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie siete IGLO s Mariyou Gabriel, komisárkou pre vzdelávanie, výskum, mládež a šport, ktorá bola sprevádzaná zástupcami Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD).

IGLO je neformálna sieť kancelárií pre výskum a vývoj sídliacich v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO), ktorej aktívnym členom je aj kancelária SLORD.


Viac informácií

E-kniha previedla svetom vedeckého publikovania už viac ako dve tisícky čitateľov

Vedecká komunikácia, otvorená veda či viditeľnosť výskumu a ďalšie podobné témy „sú v kurze“. Odborná publikácia, ktorá sa venuje týmto oblastiam má i elektronickú podobu. Podľa počtu jej stiahnutí sa stala populárnou publikáciou. Autorský kolektív publikácie z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ju pripravoval aj ako učebný text ku konkrétnemu kurzu.


Viac informácií

„Malá nobelovka“ opäť aj pre Slovensko. Premiérovo smeruje na univerzitu

Byť súčasťou tej najkvalitnejšej európskej vedy či dokonca prezentovať tú najkvalitnejšiu vedu na európskej úrovni nie je pre našich výskumníkov a inovátorov žiaden nedosiahnuteľný cieľ. Po tretíkrát v slovenskej histórii máme „doma“ „malú nobelovku.“


Viac informácií

AKTUÁLNE│Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania prebehne v termíne od 6. do 10. 3. 2023

Otvorené vzdelávanie je prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti, dôvery, zdieľania, transparentnosti, flexibility (prispôsobenie učenia potrebám učiacich sa), spolupráce a rovnosti. Snaží sa tiež odstraňovať bariéry, ktoré bránia rôznym skupinám ľudí v prístupe k tradičnému vzdelaniu – či už je to nedostupnosť drahých učebníc, alebo sociálne prekážky. ...

Týždeň otvoreného vzdelávania│6. - 10. 3. 2023


Viac informácií

WEBINÁR│Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku

Princípy otvorenej vedy sa stávajú čoraz častejšie súčasťou strategických plánov, ktoré si osvojujú rozliční aktéri v rámci ekosystému vedeckého publikovania.

WEBINÁR│Súčasný stav politík otvorenej vedy vo svete a na Slovensku│7. 3. 2023 o 10. 00 hod. živé vysielanie


Viac informácií

Počítajú aj v stotisícoch. Digitalizácia fondov slovenských knižníc rozširuje prístup k informáciám

Pojem Knižnice pre Slovensko (KPS) je už určitým synonymom pre transformáciu verejných knižníc na moderné inštitúcie 21. storočia. Inštitúcie pripravené podieľať sa na riešení výziev digitálnej éry a 4. priemyselnej revolúcie. Koordinátor konzorcia KPS - Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje v tomto smere rôzne aktivity. Patrí k nim aj digitalizácia fondov verejných knižníc. Viete, ktoré historicky najstaršie dielo nájdete v digitálnej knižnici KPS? Viete, ktorá významná encyklopédia dostala digitálnu podobu?  


Viac informácií

Digitálne vzdelávanie či moderné služby v knižniciach. Slovenských a českých knihovníkov spája stále viac tém

Rozvoj knižníc je v ich službách, je v ich aktivitách a je v spolupráci. Aktívne ju podporuje aj vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Na medzinárodnej úrovni je to napríklad i tá s kolegami z brnenskej Moravskej zemskej knižnice. To, čo v máji začalo prvými stretnutiami a nápadmi, dnes pokračuje ďalšími krokmi.          


Viac informácií

WEBINÁR│Potrebujete prehľad v záverečných prácach. Vyhľadávajte doslova s prehľadom

Záverečné a kvalifikačné práce sú dôležitou súčasťou informačných zdrojov nielen pre študentov, ale aj odborníkov. Sú významným sumárom trendov v rôznych oblastiach spoločnosti.

Prehľad týchto prác ponúkajú špecializované databázy a vy môžete s jasným prehľadom v týchto databázach šikovne vyhľadávať. Vedecká knižnica CVTI SR má pripravený webinár, kde tento prehľad získate.   


Viac informácií
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>