Verejné obstarávanie

Na tejto stránke uverejňujeme oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predloženie ponuky a výzvy na rokovanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré pre svoje potreby vypisuje CVTI SR:


 

       Výzva je ukončená tým, že je zrušená!
 

 

 
 
 

  
 

  


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania   

       Výzva je ukončená tým, že je zrušená!


 
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

       Výzva je ukončená tým, že je zrušená!

 

_________________________________________________________________________________________________

Posledný update stránky: 2022-03-30 14:58