Kontakty

cvti

  Korešpondenčná adresa:

     Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)    

     P.O.B. 47
     Lamačská cesta 7315/8A
     840 05  Bratislava

    

 

Korešpondenčná adresa:

  Centrum vedecko-technických informácií SR
  Staré grunty 52
  842 44 Bratislava

 • Odbor metodiky a tvorby informácií školstva:
  • 02/69 295 400
   • Oddelenie regionálneho školstva: 02/69 295 410
   • Oddelenie vysokého školstva: 02/69 295 426
   • Oddelenie mládeže a športu: 02/69 295 420
   • Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže: 02 /69 295 424

Múzeum školstva a pedagogiky - Charkovská 1, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves: 02/62 410 665;
+ 421 917 693 235

Múzeum špeciálneho školstva - Nám. Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča: 053/45 128 63

OSTATNÉ

 

Posledný update stránky: 2022-07-18 13:20