Knižnično-informačné služby

Filter:
služba

Nájdených záznamov: 12
<< < | 1 | > >>
služba pracovisko telefón e-mail ...@cvtisr.sk
výpožičná služba všeobecná študovňa 02/222 001 34 kniznica viac
všeobecná študovňa všeobecná študovňa 02/222 001 34 kniznica viac
Európske dokumentačné centrum všeobecná študovňa 02/69 253 240 olga.stevkova viac
Depozitná knižnica OECD a EBOR všeobecná študovňa 02/69 253 240 olga.stevkova viac
Depozitná knižnica WIPO všeobecná študovňa 02/69 253 240 lubomir.kucka viac
rešeršné služby všeobecná študovňa 02/222 001 34 kniznica viac
sprístupňovanie e-zdrojov všeobecná študovňa 02/222 001 34 kniznica viac
vnútroštátna medziknižničná služba 1. poschodie / č. 112 02/69 253 123 mvs viac
medzinárodná medziknižničná služba 1. poschodie / č. 112 02/69 253 123 mmvs viac
normy všeobecná študovňa 02/69 253 240 olga.stevkova viac
patenty 4. poschodie / č. 435 02/69 253 240 patenty viac
knihovnícke kurzy 4. poschodie / č. 438 02/69 253 238 doskol viac
<< < | 1 | > >>