Knižnično-informačné služby

Filter:
služba

Nájdených záznamov: 13
<< < | 1 | > >>
služba pracovisko telefón e-mail ...@cvtisr.sk
výpožičná služba všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/222 001 34 kniznica viac
všeobecná študovňa všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/222 001 34 kniznica viac
študovňa špeciálnej literatúry 1. posch. / firemná literatúra, normy, patenty, dokumenty depozitných knižníc EÚ, OECD, EBOR a WIPO 02/69 253 114 (108, 240) viac
Európske dokumentačné centrum študovňa špeciálnej literatúry, 1. poschodie 02/69 253 114 (240) olga.stevkova viac
Depozitná knižnica OECD a EBOR špecializovaná študovňa, 1. poschodie 02/69 253 114 (240) olga.stevkova viac
Depozitná knižnica WIPO špecializovaná študovňa, 1. poschodie 02/69 253 114 (108) lubomir.kucka viac
rešeršné služby všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/222 001 34 kniznica viac
sprístupňovanie e-zdrojov všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/222 001 34 kniznica viac
vnútroštátna medziknižničná služba všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/222 001 34 mvs viac
medzinárodná medziknižničná služba všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/222 001 34 mmvs viac
firemné informácie; normy študovňa špeciálnej literatúry, 1. poschodie 02/69 253 114 (240) olga.stevkova viac
patenty 4. poschodie / č. 435 02/69 253 108 patenty viac
knihovnícke kurzy 4. poschodie / č. 438 02/69 253 238 doskol viac
<< < | 1 | > >>