Knižnično-informačné služby

Filter:
služba

Nájdených záznamov: 13
<< < | 1 | > >>
služba pracovisko telefón e-mail ...@cvtisr.sk
výpožičná služba pracovisko absenčných výpožičiek - študovňa na 1. posch. 02/69 253 145 vypozicky viac
všeobecná študovňa všeobecná študovňa, 1. poschodie 02/69 253 145 studovknih; studovper viac
študovňa špeciálnej literatúry 1. posch. / firemná literatúra, normy, patenty, dokumenty depozitných knižníc EÚ, OECD, EBOR a WIPO 02/69 253 114 (108, 240) viac
Európske dokumentačné centrum študovňa špeciálnej literatúry, 1. poschodie 02/69 253 114 (240) olga.stevkova viac
Depozitná knižnica OECD a EBOR špecializovaná študovňa, 1. poschodie 02/69 253 114 (240) olga.stevkova viac
Depozitná knižnica WIPO špecializovaná študovňa, 1. poschodie 02/69 253 114 (108) lubomir.kucka viac
rešeršné služby 4. poschodie / č. 442 02/69 253 190 katarina.kyselova viac
sprístupňovanie e-zdrojov 4. poschodie / č. 442 02/69 253 190 katarina.kyselova viac
vnútroštátna medziknižničná služba 1. poschodie / č. 101 02/69 253 142 mvs viac
medzinárodná medziknižničná služba 1. poschodie / č. 101 02/69 253 142 mmvs viac
firemné informácie; normy študovňa špeciálnej literatúry, 1. poschodie 02/69 253 114 (240) olga.stevkova viac
patenty 4. poschodie / č. 435 02/69 253 108 patenty viac
knihovnícke kurzy 4. poschodie / č. 438 02/69 253 238 doskol viac
<< < | 1 | > >>