Cenník poskytovaných služieb a prác CVTI SR

* POZNÁMKA: Niektoré z organizačných zložiek CVTI SR (napr. múzeá)  majú ešte osobitné cenníky týkajúce sa napríklad výberu vstupného či predaja reklamných predmetov. V takomto prípade sú tieto informácie zverejnené priamo na mieste alebo na webovej stránke konkrétnej organizačnej zložky.    

Posledný update stránky: 2024-07-15 11:07