Zaujímavosti

o CVTI SR

  • V roku 2008 sme oslávili 70. výročie založenia našej inštitúcie - pôvodne Slovenskej technickej knižnice - fotografie
  • Ako sa stavalo nové sídlo CVTI SR si môžete pozrieť na fotografiách z finalizácie stavby
  • 19. decembra 2007 bolo slávnostne otvorené nové sídlo CVTI SR- fotodokumentácia
  • 3. apríla 2008 sa konala prezentácia nových priestorov odbornej verejnosti - fotografie
  • V máji/júni 2009 sme darovali vyradené ale plne funkčné zariadenia IT detským domovom a školám - fotografie
  • Čo píšu o nás médiá?
  • V rokoch 2007-2008 sme získali a čerpali finančný príspevok z ESF na realizáciu projektu Európsky knihovník
Posledný update stránky: 2016-01-28 14:53