prezentácia 3. 4. 2008

Prezentácia nových priestorov odbornej verejnosti - 3. 4. 2008

odborný seminár príhovor riaditeľa CVTI SR prof. RNDr. Jána Turňu, CSc.

 

Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. PhDr. Daniela Gondová Ing. Silvia Stasselová 
Doc. Ing. RNDr. Jozef Lipták, CSc.  hostia a zamestnanci hudobný program
     
voľná diskusia prezentácia firiem  prezentácia firiem
občerstvenie hudba recepcia 
   
  
 
 

Organizátori ďakujú sponzorom:

sponzori akcie

 
Posledný update stránky: 2012-06-27 13:27