Pracovné stretnutie predstaviteľov MCVTI, Moskva a CVTI SR – možnosti spolupráce.

 V dňoch 25.11.2009 - 29.11.2009 navštívila CVTI SR  pani Marina Tumanova, zástupca riaditeľa Medzinárodného centra vedeckých a technických informácií (MCVTI) so sídlom v  Moskve s cieľom obnoviť a rozvinúť spoluprácu so Slovenskou republikou v spoločenstve krajín MCVTI. 

MCVTI je medzinárodná organizácia spájajúca špecialistov z oblasti vedecko-technických informácií, informačných technológií a informačných systémov z viac ako 20 krajín.

MCVTI má záujem spolupracovať najmä s organizáciami v oblasti vedecko-technických informácií, transferu technológií a poznatkov vedy do praxe, vysokoškolského vzdelávania. 

v CVTI SR

v CVTI SR


CVTI SR zorganizovalo pre pani Tumanovu pracovné stretnutia s predstaviteľmi ďalších organizácií v SR:

Ministerstvom školstva SR

stretnutie s MŠ SR


Slovenskou akadémiou vied

stretnutie so SAV


Univerzitnou knižnicou

stretnutie s Univerzitnou knižnicou


SNK

stretnutie s SNK


Zväzom priemyslu Slovenska, Výborom pre vedu, výskum a vzdelávanie

Súčasťou pracovných stretnutí bola prezentácia MCVTI a zúčastnených  organizácií, počas ktorých sa vzájomne informovali o zameraní svojich organizácií a možnostiach vzájomne užitočnej a výhodnej spolupráce. Spoločným menovateľom stretnutí bol prejavený záujem zo strany slovenských organizácií rozvinúť spoluprácu s MCVTI .

Na záver pracovnej návštevy bolo podpísané medzi CVTI SR a MCVTI Memorandum o porozumení (Dohoda o spolupráci).

podpísanie Memoranda o porozumení

podpis Memoranda o porozumení

zástupcovia MCVTI a CVTI SR

 

Posledný update stránky: 2012-03-28 14:54