70. výročie založenia

CVTI SR v roku 2008 oslávilo 70. výročie svojho založenia

vstupné priestory CVTI SR
 
vstupné priestory CVTI SR
 
vstupné priestory CVTI SR
 
vstupné priestory CVTI SR
 
vstupné priestory CVTI SR
 
naše vedenie - minister školstva a riaditeľ CVTI SR
 
príhovor ministra školstva - prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.
 
príhovor riaditeľa CVTI SR - prof. RNDr. Jána Turňu, CSc.
 
odmenenie dlhoročných zamestnancov
 
odmenenie dlhoročných zamestnancov
 
odmenenie dlhoročných zamestnancov
 
odmenenie dlhoročných zamestnancov
 
odmenení zamestnanci
 
príhovor hosťa -
 
príhovor hosťa -
 
príhovor hosťa - Ing. Silvie Stasselovej
 
príhovor hosťa -
 
príhovor riaditeľa CVTI SR
 
hostia a zamestnanci
 
hostia a zamestnanci
 
recepcia na recepcii
Posledný update stránky: 2012-03-28 15:39