Významné európske ocenenie pre CVTI SR za inovačný projekt v oblasti verejnej správy

Projekt ANTIPLAG, ktorý zastrešuje  už viac ako dva roky CVTI SR má úroveň európskej kvality.

Dôkazom toho je ocenenie v súťaži „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“   kde sa na základe rozhodnutia odbornej poroty stal  ANTIPLAG jedným z víťazných projektov v kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum.

Víťazstvo znamená okrem diplomu aj finančnú odmenu v hodnote 100 000 EUR, ktorá bude použitá na ďalší rozvoj projektu.

Ocenenia si za CVTI SR prevzali Július Kravjar a Juraj Noge pri príležitosti ich slávnostného udeľovania v írskom Corku. Účastní boli aj Seán Sherlock,  írsky minister pre podnikanie, pracovné miesta, pre vzdelávanie a kvalifikácie so zodpovednosť za výskum a inovácie a Máire Geoghegan-Quinn, komisárka Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu, ktorá ocenia odovzdávala.

Za dosiahnutý úspech je potrebné ďakovať najmä vzájomnej spolupráci CVTI SR s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a spoločnosti SVOP s.r.o., ktorá realizovala technickú stránku projektu.         

Projekt ANTIPLAG zabezpečuje centrálnu evidenciu všetkých druhov záverečných vysokoškolských prác v takzvanom Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a posudzuje originalitu práce s už uloženými dokumentmi.       


Tlačová správa CVTI SR

https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny/MedzinarodnePodujatia/Stranky/Vvznamne-europske-ocenenie-pre-cvtisr.aspx


 

zľava: Mgr. Juraj Noge, Mgr. Július Kravjar, Máire Geoghegan Quinn

Posledný update stránky: 2014-12-01 16:12