slávnostné otvorenie

Centrum vedecko-technických informácií SR slávnostne otvorené 19. 12. 2007

Nová budova - nové technológie - nové úlohy

nová budova CVTI SR    mapa

Adresa nového sídla CVTI SR:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Nová budova na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave bola slávnostne otvorená 19. decembra 2007 za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a podpredsedu vlády  SR Dušana Čaploviča. Od vzniku samostatnej SR v roku 1993 ide o prvú, štátom plne dotovanú stavbu knižnično-informačnej inštitúcie.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa po takmer sedemdesiatich rokoch svojej existencie (od svojho vzniku roku 1938 bola inštitúcia niekoľkokrát premenovaná, odbornej a širokej verejnosti je dobre známa ako Slovenská technická knižnica, od roku 1996 nesie súčasný názov) konečne sťahuje do novej budovy, ktorá sa začala stavať v roku 1997.

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 ide o prvú, štátom plne dotovanú stavbu knižnično-informačnej inštitúcie v krajine (rekonštrukcia Univerzitnej knižnice v Bratislave bola v podstatnej miere hradená z fondov EÚ). Celá stavba stála vyše 601miliónov Sk, z čoho 530 miliónov sa investovalo do stavebných prác, vyše 50 miliónov do technologického a prístrojového vybavenia diela.

CVTI SR má k dispozícii štyri špecializované študovne a v rámci elektronických služieb umožňuje prácu s databázami a elektronickými zdrojmi z pohodlia domova. Technologickým základom pre tieto služby je moderný knižničný systém využívajúci bezkontaktné čitateľské preukazy kompatibilné s bežnými študentskými kartami typu ISIC. Čitatelia vybavení vlastnými netobookmi môžu využívať i bezdrôtové wifi napojenie na internet. Zaujímavou novinkou v rámci SR je aj možnosť prenajatia uzavretých individuálnych študijných boxov. Informačný systém budovy využíva sústavu 6 veľkorozmerných infopanelov a jeden infopoint (anti-vandal systém). Konferenčná miestnosť s kapacitou 120 miest je vybavená najmodernejšou audiovizuálnou technikou.

Otvorenie novej budovy CVTI SR vytvára predpoklady na úspešné plnenie jeho nových úloh súvisiacich s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti, budovaním Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie, zabezpečovaním akreditácie výskumno-vývojových inštitúcií uchádzajúcich sa o prostriedky zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a poskytovaním profesionálnych knižnično-informačných služieb na podporu vedy a techniky.

CVTI SR je otvorené nielen vedcom, výskumným pracovníkom, študentom všetkých typov škôl, ale aj širokej verejnosti.

slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR     slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR     slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR   

slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR     slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR     slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR 

slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR    slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR      slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR

slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR      slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR     slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR

slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR     slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR      slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR

slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR      slávnostné otvorenie novej budovy CVTI SR 

Napísali o nás:
http://www.sme.sk/c/3642442/Mikolaj-Otvori-nove-sidlo-Centra-vedecko-technickych-informacii.html 
http://www.sme.sk/c/3644356/Centrum-vedecko-technickych-informacii-otvorene.html 
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=1763 

Posledný update stránky: 2012-06-27 13:27