výstavba nového sídla


... CVTI SR a ani jeho predchodca - Slovenská technická knižnica, založená v roku 1938 - po desaťročia nesídlili vo vlastnej prevádzkovej budove, čo bolo limitujúcim faktorom pre rozširovanie a skvalitňovanie knižnično-informačných služieb. Riešením tohto stavu je novostavba CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, o výstavbe ktorej rozhodla vláda SR ešte v roku 1997. S výstavbou sa začalo v máji 1998, pričom plánovaný termín ukončenia výstavby bol november 1999. Až v roku 2006 sa rozhodlo o takom dofinancovaní stavby, ktoré dalo reálnu možnosť ukončiť výstavbu budovy v priebehu roku 2007. Budovu využíva teraz nielen CVTI SR na poskytovanie svojich služieb a činností ale aj Ministerstvo školstva pre sídlo sekcie Vedy a techniky  MŠ SR.

 

- stav začiatkom júna 2007

 

novostavba zvonka

schodisko

prízemie a šatne

vstupné priestory

pohľad zdola na horné poschodia

budúca konferenčná a seminárna miestnosť

chodby

Posledný update stránky: 2012-03-28 14:43