Kontrakty

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky pre rok 2019  pdf
     
Posledný update stránky: 2020-01-29 14:19