Kontrakty

2020

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky pre rok 2020

2019

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky pre rok 2019  pdf
  • Dodatok č. 1 ku Kontraktu
Posledný update stránky: 2020-12-31 17:27