Kontrakty

2021

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky na rok 2021pdf

2020

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky na rok 2020 pdf

2019

  • KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrom vedecko - technických informácií Slovenskej republiky na rok 2019  pdf
  • Dodatok č. 1 ku Kontraktu

Posledný update stránky: 2021-05-17 11:55