Informácie o školstve

Do tejto časti webu CVTI SR sú premiestnené všetky informácie a materiály z webového sídla (www.uips.sk) bývalého Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), ktorý sa 1.1.2014 zlúčil s CVTI SR.

Pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie informácií a dokumentov bola štruktúra stránok zachovaná tak, ako bola na webe UIPŠ (neaktuálne informácie a zrušené stránky boli vynechané).

  Zobrazuje sa v ľavom otváracom menu sekcie Informácie o školstve.

Školstvo

Výskumy a prevencia

Mládež a šport

Registre

Štatistiky

Zber údajov

Publikácie, časopisy

Školské výpočtové strediská

Rozvoj informatizácie regionálneho školstva

Stredoškolské štipendiá

Motivačné štipendium

Múzeá školstva

 
Posledný update stránky: 2020-01-10 09:13