Aktuálne registre


Aktuálny obsah registra škôl a školských zariadení, registra zriaďovateľov,  registra študijných a učebných odborov a povolených študijných a učebných odborov sa nachádza na stránke ministerstva

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/

Obsah každého registra si viete otvoriť v exceli a podľa potreby ho viete filtrovať.

Posledný update stránky: 2018-11-12 14:44