Mapa regionálneho školstva

Portál Mapa regionálneho školstva slúži najmä na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka portál jednoduchší prístup k informáciám, ktoré boli až doposiaľ často neprístupné alebo prístupné len neprehľadne.

Regionálne školstvo predstavuje komplikovaný systém zložený z rôznych typov škôl s rozmanitou organizačnou štruktúrou. Je preto často zložité porovnať si informácie o školách medzi sebou. Historicky informácie o školách zbieral Ústav informácií a prognóz školstva, v súčasnosti Centrum vedecko-technických informácií SR, ale pre ich komplexnosť a komplikovanosť nie je vždy jednoduché im porozumieť alebo vztiahnuť na konkrétne školy alebo do konkrétneho regiónu.

V projekte portálu Mapa regionálneho školstva sa preto snažíme odstrániť túto bariéru a informácie podať v čo najjednoduchšej podobe s využitím mapového rozhrania.

   Mapa regionálneho školstva

Posledný update stránky: 2021-03-18 14:59