Deti a mládež v číslach

Publikácia Deti a mládež v číslach (Ročenka o deťoch a mládeži) už niekoľko rokov prináša na svojich stránkach tabuľkové prehľady údajov a ukazovateľov o činnosti a aktivitách organizácií pôsobiacich v oblasti venujúcej sa deťom a mládeži. Primárne ide o štatistické prehľady zbierané v rezorte školstva, doplnené o demografické údaje /ŠÚ SR/, údaje o nezamestnanosti /ÚPSVaR/ a kriminalitu mládeže /PP PZ/. Týmto patrí vďaka Štatistickému úradu SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a v neposlednom rade aj Prezídiu policajného zboru SR za poskytnutie informácií, ktoré na nasledujúcich stránkach predkladáme a veríme, že prispejú k zefektívneniu práce s deťmi a mládežou.

Publikácia si kladie za cieľ na jednom mieste sústrediť štatistické údaje o deťoch a mládeži z rôznych rezortov a tak poskytnúť komplexný zdroj informácií každému, kto sa vo svojej práci zameriava na deti a mládež.

Deti a mládež v číslach za rok 2023   PDF 

obalka

Posledný update stránky: 2024-05-29 09:24