Šport v číslach

Oddelenie mládeže a športu každoročne vydáva ročenku Šport v číslach, prezentujúcu štatistické údaje za oblasť športu, ktoré sú zbierané CVTI SR v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní.

Ročenka obsahuje tabuľkové prehľady za žiakov a trénerov v športových gymnáziách a športových triedach základných a stredných škôl. Doplnená je o počty telovýchovných zariadení využívaných školou, informácie eo športových krúžkoch v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti. Obsahuje aj prhľad činnosti vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry a centier talentovanej mládeže. Všetky údaje sú spracované v podobe tabuliek vypracovaných na základe štatistického zisťovania v rezorte školstva.

Šport v číslach za rok 2020   PDF 

Staršie ročenky:

Šport v číslach za rok 2019

Šport v číslach za rok 2018

Šport v číslach za rok 2017

Šport v číslach za rok 2016

Šport v číslach za rok 2015

obalka

Posledný update stránky: 2021-09-17 12:27