Kam počas letných prázdnin

Publikácia Kam počas letných prázdnin každoročne prináša zoznam inštitúcií a zariadení pracujúcich s deťmi a mládežou, spolu s kontaktnými údajmi, ako aj prehľadom akcií, podujatí a táborov organizovaných pre deti a mládež počas letných prázdnin.

Zber údajov v roku 2024 môžete realizovať prostredníctvom webovej aplikácie alebo vyplnením a odoslaním dotazníka.

obalka

Posledný update stránky: 2024-04-17 10:21