Výročné správy CVTI SR za roky:

 


     

 
 

Výročné správy
za jednotlivé roky uvádzame ako súbory PDF pdf súbor s týmto obsahom: 

 1. Identifikácia organizácie
 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
 3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
 4. Činnosť organizácie
 5. Rozpočet organizácie
 6. Personálne otázky
 7. Ciele a prehľad ich plnenia
 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
 9. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie
  + prílohy s tabuľkami

 

Posledný update stránky: 2022-01-18 11:15