Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Logo Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Už od roku 2007, kedy bolo zriadené, realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo najširšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.

NCP VaT popularizuje vedu a techniku najmä:

– organizáciou popularizačných podujatí,

– správou a obsahovým napĺňaním popularizačných webových stránok a sociálnych sietí,

– vydávaním elektronických i tlačených periodík a publikácií popularizujúcich vedu a techniku

– správou a prevádzkovaním informačného systému o výskume, vývoji a inováciách.

 

Webové stránky a sociálne siete

Facebook – Zážitkové centrum vedy Aurelium, Veda na dosah, Quark

Youtube – CVTI SR

www.vedanadosah.sk – Portál popularizujúci vedu a techniku a oficiálna stránka NCP VaT

www.vedatechnika.sk – Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Viac informácií na webovej stránke www.vedanadosah.sk 

 Sídlo

Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Lamačská cesta 8A
840 05 Bratislava 1

e-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Kontakty

Posledný update stránky: 2021-10-22 07:12