SK CRIS

Webová stránka SK CRISV roku 2013 bol uvedený do prevádzky nový informačný systém pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS (CRIS = Current Research Information System).

Systém   SK CRIS   obsahuje    databázu   údajov
o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu výskumníkov. Databáza bola navrhnutá  v súlade s európskymi štandardami (dátový formát CERIF), ktoré na základe požiadavky Európskej komisie vyvíja a spravuje medzinárodná organizácia euroCRIS.

Systém SK CRIS je pripravovaný v rámci aktivity 4.1 národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), riešeného v rámci operačného programu Výskum a vývoj a spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kontakt:

Ing. Danica Zendulková (vedúca odboru)
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti; Oddelenie správy a prevádzky portálu výskumu a vývoja
Telefón: 02/692 53 133
Mobil: 0918 976 304
E-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2014-10-03 09:01