CRZP a APS

 Centrálny register záverečných prác

(CRZP)

CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

– záverečné práce: bakalárske, diplomové, dizertačné
– kvalifikačné práce: rigorózne a habilitačné

APS – Antiplagiátorský systém

(systém na odhaľovanie plagiátov, systém na kontrolu originality)

Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách pôsobiacich v Slovenskej republike podľa slovenského právneho poriadku nájdete na stránke www.crzp.sk

Kontakt:

Mgr. Martin Vozák
Odbor rozvoja informačných systémov
Telefón: 02/69 253 206
Mobil: +421 917 366 280
E-mail: CRZP@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2020-09-11 11:25