CRZP a APS

 Centrálny register záverečných prác

(CRZP)

CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác         

– záverečné práce: bakalárske, diplomové, dizertačné
– kvalifikačné práce: rigorózne a habilitačné
 

APS – Antiplagiátorský systém 

(systém na odhaľovanie plagiátov, systém na kontrolu originality)

Informácie týkajúce sa spracovania, kontroly originality, registrácie, uchovávania a sprístupňovania záverečných prác vypracúvaných na univerzitách a vysokých školách pôsobiacich v Slovenskej republike podľa slovenského právneho poriadku nájdete na stránke www.crzp.sk.

Kontakt:

Mgr. Július Kravjar
Odbor rozvoja informačných systémov, Oddelenie podpory aplikačného softvéru
Telefón: 02/69253206
Mobil: +421917366280
E-mail: julius.kravjar@cvtisr.sk  

Posledný update stránky: 2017-01-26 08:48