CIP VVI

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie  poskytuje  informácie  súvisiace  so štátnou  podporou vedy
a financovania, relevantné oficiálne dokumenty, vybrané štatistické údaje, implementácie európskych nariadení, medzinárodnú vedeckú spoluprácu, výsledky výskumu a vývoja, výzvy na výskumné projekty. Osobitnou časťou registra projektov je systém hodnotenia výstupov projektov výskumu a vývoja financovaných čiastočne alebo celkom z prostriedkov verejných financií so špecifickým dôrazom na spoločensko-hospodárske dopady. Portál slúži aj ako nástroj na efektívnu organizáciu  a  realizáciu  agendy „Vedy a spoločnosť“ na Slovensku a hodnotenie  celoštátneho a regionálneho potenciálu
v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

CIP VVI bol v roku 2010 ocenený cenou Microsoft Industry Awards v kategórii Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru a v roku 2009 získal cenu  Inforum najlepším českým a slovenským produktom a službám spojeným s elektronickými informačnými zdrojmi.

CIP VVI obsahuje tri kategórie informácií:

  • Webové stránky venované popularizácii vedy a techniky v spoločnosti.
  • Webové stránky, venované podpore vedy a výskumu na Slovensku a v EÚ, možnostiam jej financovania a prezentácii jej výsledkov.
  • Databázu informačného systému o vede, výskume a inováciách.

V roku 2013 bol spustený do prevádzky moderný rešeršný informačný systém SK CRIS (Slovak Current Research Information System), sprístupňujúci databázu  informačného systému.

Správcom portálu je v súlade s § 26 ods. 6 zákona č. 233/2008 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládže SR a jeho prevádzkovateľom Centrum vedecko-technických informácií SR.

Webová stránka CIP VVI

Kontakt:
Ing. Danica Zendulková (vedúca odboru)
Telefón: +4212692 53 133
Mobil: +421918 976 304
E-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk

Kontakty na CIP VVI

Posledný update stránky: 2024-02-26 11:31