CREPČ / CREUČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007. Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. CVTI SR je z poverenia MŠVVaŠ SR správcom databázy.
Databáza CREPČ je verejne prístupná na internete: http://www.crepc.sk/
 

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti – CREUČ

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov. CVTI SR je z poverenia MŠVVaŠ SR správcom databázy. 
Databáza CREUČ je verejne prístupná na internete: http://www.crepc.sk/.  
 

Kontakt:

Mgr. Ľudmila Hrčková (vedúca odboru)
Odbor pre hodnotenie vedy
Tel.: 02/69 253 143
e-mail: ludmila.hrckova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2013-03-01 15:13