Portál ISS CVTI SR

Integrovaný Systém Služieb CVTI SR (ISS CVTI SR) je sada verejných a bezplatných elektronických služieb predovšetkým pre ukladanie dát, pre hosting a pre prístup k rôznym softvérom. ISS CVTI SR je určený používateľom z akademickej obce SR: študentom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom inštitúcií financovaných z verejných zdrojov za účelom podpory vedy, a výskumu, vzdelávania a inovácií na Slovensku.

Poskytované služby:

Poskytované systémy/aplikácie:

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://iss.cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2017-01-26 08:51