Knižnično-informačné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník

 

 

Oznam k úprave poskytovania knižnično-informačných služieb CVTI SR

Na základe rozhodnutia vedenia CVTI SR, aj na základe aktuálne zavedených opatreni vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom vírusu COVID-19 (koronavírus) oznamujeme, že

od 16.3.2020 až do odvolania nebudeme  poskytovať knižnično-informačné služby (KIS):

  • Študovne budú zatvorené.
  • Absenčné výpožičné služby (vypožičanie a vrátenie kníh) budú zastavené.

Podľa možnosti a v obmedzenom režime (spravidla v utorok a štvrtok) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku mailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

Počas trvania obmedzeného režimu nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

Patentové informačné služby, konzultácie a rešeršné služby poskytujeme naďalej – e-mailovou a telefonickou komunikáciou.

CVTI SR poskytuje fyzickým i právnickým osobám výpožičné, informačné a rešeršné a reprografické služby, prístup k internetu na pracoviskách v študovniach a ďalšie služby a práce.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkový právny vzťah. V zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z. poskytuje CVTI SR základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne faktografické a bibliografické informácie) bezplatne. Ďalšie služby poskytuje za úhradu.

Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný poriadok CVTI SR a Cenník služieb a prác CVTI SR

Informácie o fondoch, službách a ďalších činnostiach CVTI SR poskytujú pracovníci požičovne osobne, telefonicky (02/69 253 153) a e-mailom vypozicky@cvtisr.sk

(viac...)
Registrácia používateľov a vydávanie knižničných pasov
požičovňa, Lamačská cesta 8/A, prízemie - počas prevádzkovej doby (okrem sviatkov a letného obdobia):
pondelok - štvrtok: 10.00 – 18.00 h
piatok: 8.00 – 16.00 h
sobota: zatvorené
Ďalšie informácie:

Kontakt

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 146
e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2020-03-19 12:01