Knižnično-informačné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník

 

 

CVTI SR poskytuje fyzickým i právnickým osobám výpožičné, informačné a rešeršné a reprografické služby, prístup k internetu na pracoviskách v študovniach a ďalšie služby a práce.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkový právny vzťah. V zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z. poskytuje CVTI SR základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne faktografické a bibliografické informácie) bezplatne. Ďalšie služby poskytuje za úhradu.

Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný poriadok CVTI SR a Cenník služieb a prác CVTI SR

Informácie o fondoch, službách a ďalších činnostiach CVTI SR poskytujú pracovníci požičovne osobne, telefonicky (02/69 253 153) a e-mailom vypozicky(at)cvtisr.sk

(viac...)
Registrácia používateľov a vydávanie knižničných pasov
požičovňa, Lamačská cesta 8A, 1. poschodie - počas prevádzkovej doby (okrem sviatkov a letného obdobia):
pondelok - štvrtok: 10.00 – 18.00 h
piatok: 8.00 – 16.00 h
sobota: zatvorené
Ďalšie informácie:

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2021-09-27 10:04