Knižnično-informačné služby

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník

 

 

CVTI SR poskytuje fyzickým i právnickým osobám výpožičné, informačné a rešeršné a reprografické služby, prístup k internetu na pracoviskách v študovniach a ďalšie služby a práce.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkový právny vzťah. V zmysle ustanovení Knižničného zákona č. 126/2015 Z. z. poskytuje CVTI SR základné knižnično-informačné služby (absenčné a prezenčné výpožičky, ústne faktografické a bibliografické informácie) bezplatne. Ďalšie služby poskytuje za úhradu.

Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje Knižničný poriadok CVTI SR a Cenník služieb a prác CVTI SR

CVTI SR poskytuje svoje služby už 6 600 registrovaným používateľom. (údaj z 11/2023)

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica.nvk(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2024-01-29 14:31