Informácie o online katalógu

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov Cenník 

 

Online katalóg CVTI SR obsahuje záznamy kníh, časopisov, firemnej literatúry, dokumentov z depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a dokumentov EÚ. Výberovo obsahuje aj záznamy elektronických kníh, ktorých plné texty sú pre registrovaných používateľov CVTI SR dostupné priamo z on-line katalógu.
Tematicky je knižničný fond zameraný na vedu, techniku a vybrané oblasti prírodných a spoločenských vied. Viac ...

 
Odporúčame do pozornosti:

Posledný update stránky: 2024-01-24 10:59