Odporúčame

    

 • InfoLib
  - portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax - v novom dizajne a novom CMS!.
   
 • ITlib. Informačné technológie a knižnice 
  - celoslovenský odborný knihovnícky časopis určený pre každého, kto pracuje s dokumentami a informáciami.
  Vychádza 4x ročne v tlačenej i elektronickej verzii.
   
 • Metodická činnosť CVTI SR
  - ústredné metodické pracovisko pre technické knižnice na Slovensku. 

 

Posledný update stránky: 2018-02-12 09:44