Vzdialený prístup do e-zdrojov


E-zdroje sú obohatené o špecializované databázy. Vydavatelia reagujú na celosvetovú pandémiu koronavírusu.


Na základe rozhodnutia vedenia CVTI SR, aj na základe aktuálne zavedených opatreni vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom vírusu COVID-19 (koronavírus) oznamujeme, že

od 16.3.2020 až do odvolania

v obmedzenom režime (spravidla v utorok a štvrtok) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku mailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

 

Prihlasovanie sa do vzdialeného prístupu CVTI SR Registrácia do vzdialeného prístupu CVTI SR Videonávod HAN Podmienky využívania vzdialeného prístupu CVTI SR Technické požiadavky na  využívanie vzdialeného prístupu CVTI SR

Vzdialený prístup (mimo CVTI SR) do licencovaných elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) je povolený iba fyzickým osobám - používateľom CVTI SR, ktorí majú platný knižničný pas CVTI SR a nemajú blokované služby.

Vzdialený prístup je možný iba po zadaní čísla knižničného pasu a hesla používateľa.

Problémy, otázky, pripomienky ku vzdialenému prístupu k elektronickým zdrojom CVTI SR zasielajte na eiz@cvtisr.sk


Kontakt

Mgr. Katarína Kyseľová

Vedecká knižnica
Oddelenie elektronických služieb

Tel.: 02/69 253 142
e-mail: katarina.kyselova@cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2020-03-23 15:31