Prevádzková doba

Oznam k úprave poskytovania knižnično-informačných služieb CVTI SR

Na základe rozhodnutia vedenia CVTI SR, aj na základe aktuálne zavedených opatreni vlády SR v súvislosti so situáciou ohľadom vírusu COVID-19 (koronavírus) oznamujeme, že

od 16.3.2020 až do odvolania nebudeme  poskytovať knižnično-informačné služby (KIS):

  • Študovne budú zatvorené.
  • Absenčné výpožičné služby (vypožičanie a vrátenie kníh) budú zastavené.

Podľa možnosti a v obmedzenom režime (spravidla v utorok a štvrtok) zabezpečíme registráciu nových záujemcov o vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR, ktorí podľa pokynov na registráciu na vzdialený prístup do e-zdrojov doručia prihlášku mailom a uhradia registračný poplatok na účet CVTI SR.

Rovnako po úhrade registračného poplatku zabezpečíme aj predĺženie platnosti registrácie už registrovaným používateľom.

Počas trvania obmedzeného režimu nebudeme sankcionovať v termíne nevrátené vypožičané knihy.

Ďakujeme za pochopenie.

-----------------------------------------------------------

Štandardná prevádzková doba:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok - štvrtok
piatok sobota 
 10.00 - 18.00 h 8.00 - 16.00 h   zatvorené
Študovňa špeciálnej literatúry (normy, patenty, firemná literatúra; dokumenty EÚ, OECD a EBOR + internetové pracovisko)  (patlib@cvtisr.sk)
10.00 - 17.00 h 10.00 - 16.00 h zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 9.00 - 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h


Kontakt:

Mgr. Terézia Mišovičová (vedúca)
Odbor knižnično-informačných služieb
Tel.: 02/69 253 146
e-mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2020-03-16 12:19