Prevádzková doba

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je OTVORENÁ.

V rámci aktuálnych opatrení je od 19. 1. 2022 pre fungovanie knižnice CVTI SR platný takzvaný režim ZÁKLAD.

Všetky služby môžete využiť v štandardnej prevádzkovej dobe.


Štandardná prevádzková doba:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok - štvrtok
piatok sobota 
 10.00 - 18.00 h 8.00 - 16.00 h   zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

Služby z fondov študovne špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC)  v súčasnosti sprístupňujeme len online (čiastočne) kvôli sťahovaniu fondov.
V prípade záujmu píšte na e-mail: olga.stevkova(at)cvtisr.sk, lubomir.kucka(at)cvtisr.sk

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 9.00 - 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2022-05-27 11:46