85vyrocie.cvtisr.sk

Prevádzková doba


Aktuálne služby vedeckej knižnice CVTI SR  dostupné počas štandardnej prevádzkovej doby:

utorok, štvrtok, piatok │ 8. 00 – 16. 00 hod.

pondelok, streda │10.00 – 18. 00 hod.


Štandardná prevádzková doba:

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok, streda
utorok, štvrtok, piatok sobota 
 10.00 - 18.00 hod. 8.00 - 16.00 hod.   zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

Služby z fondov špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC)  v súčasnosti sprístupňujeme v priestoroch všeobecnej študovne na 1. poschodí CVTI SR.
V prípade záujmu píšte na e-mail: patlib@cvtisr.sk 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 9.00 - 15.00 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2023-04-27 13:58
×