Prevádzková doba

letná prevádzková doba knižnice CVTI SR

   

Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy;
všeobecná študovňa + internetové pracoviská:
 pondelok
utorok – piatok sobota 
 8.00 – 18.00 hod. 8.00 – 16.00 hod.   zatvorené
Vzdialený prístup k e-zdrojom – 24/7

Ak máte záujem o štúdium dokumentov z fondov špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC), kontaktujte nás e-mailom na patlib(at)cvtisr.sk alebo telefonicky 02/69 253 240. Dokumenty Vám budú po dohode sprístupnené na štúdium vo všeobecnej študovni na 1. poschodí CVTI SR.
 

Ostatné služby / pracoviská: pondelok - piatok
Medziknižničná výpožičná služba (MVS, MMVS) 8.00 - 14.30 h
Informačné a rešeršné služby, sprístupňovanie e-zdrojov 9.00 - 15.00 h
Podateľňa 10.00 - 14.30 h

Helpdesk (8:30-16:00):

tel.: 02/222 001 34
e-mail: kniznica.nvk(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2024-07-12 13:45