Technické požiadavky

Na vzdialený prístup sa využíva reverzný proxy server HAN proxy. Využívanie HAN proxy nie je závislé na používanom prehliadači. Jedinou podmienkou pre užívateľov je mať internetové pripojenie a nainštalovaný aktualizovaný prehliadač, ktorý musí akceptovať cookies, mať aktivovanú funkciu javascript a odblokovanú funkciu pop-up. Registrovaný úžívateľ má prístup k zdrojom kedykoľvek a kdekoľvek.

Možné problémy

  1. niektorí ISP alebo zamestnávatelia môžu používať automatické nakonfigurovanie prehliadačov t.j. nastaví sa ich vlastný proxy server, čo spôsobí kolíziu s EZProxy
  2. niektorí zamestnávatelia môžu blokovať prístupy na určité adresy t.j. linka na EZProxy nie je medzi povolenými. V takomto prípade služby EZProxy nemožno využívať (vyriešiť tento problém sa možno pokúsiť v súčinnosti s príslušným administrátorom siete)
  3. v prípade používania systému firewall je na využívanie služieb EZProxy potrebné nakonfigurovať firewall tak, aby bol otvorený pre porty 2048 až 6500
Posledný update stránky: 2020-06-23 14:33