Metodická činnosť CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave pôsobí v zmysle príslušných poverení ako ústredné metodické pracovisko pre technické knižnice na Slovensku.

Štatistiky a prieskumy

Na základe príslušných zákonných úprav  CVTI SR zabezpečuje 1-krát ročne zber štatistických údajov o technických knižniciach na Slovensku. Z pôvodných v roku 1989 vybranách 336 technických knižníc a informačných stredísk v SR (TK/IS v SR) sa po prieskume za rok 2018 v sieti technických knižníc a informačných stredísk v SR eviduje už len 15 TK/IS v SR.

Prieskum stavu a činnosti technických knižníc a informačných stredísk v SR za jednotlivé roky vo formáte PDF pdf:

2018 new    2017  2016    2015   2014    2013  2012  2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

Metodická činnosť SNK


Kontakt

PhDr. Ľubica Segešová

odbor podpory otvorenej vedy a výskumu, oddelenie propagácie a vzdelávania

Tel.: 02/69 253 160
e-mail: lubica.segesova@cvtisr.sk
prevádzková doba: pondelok - piatok: 8.30 - 16.30 h
3. poschodie, miestnosť č. 348

Posledný update stránky: 2019-10-01 09:18