Rešeršné služby

CVTI SR poskytuje rešeršné služby z vybraných informačných zdrojov za úhradu.
Svojim registrovaným používateľom poskytuje zdarma tzv. asistované rešeršné služby v priestoroch CVTI SR po vzájomnej dohode.

Doba spracovania rešerše je obyčajne do piatich pracovných dní podľa rozsahu zadania, prípadne podľa dohody.
Cena rešerše za úhradu je stanovená v Cenníku služieb a prác CVTI SR.

 

Kontakt a objednávka na spracovanie rešerše:
 
kontakt objednávka
Kontakt  na objednanie asistovanej rešeršnej služby
 
kontakt
 

 

 
Objednávka rešerše z patentových zdrojov, firemnej literatúry a noriem sa objednáva na portáli PATLIB, ktorá je podmienená registráciou na uvedenom portáli.

 

Posledný update stránky: 2022-05-27 14:29