Objednávka rešeršeOBJEDNÁVATEĽ:

Meno a priezvisko objednávateľa*: 

Adresa*:  

E-mail*:     Tel.: 

ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNÁVKY:
(podrobná špecifikácia obsahového zamerania rešerše (téma rešerše, kľúčové slová, autor))

Téma rešerše*:
 

Kľúčové slová:

Autor/i:


Požadované e-zdroje:

OPAC katalóg
Licencované zdroje

Vybrané open access zdroje:

Biomed Central
DOAJ
SpringerOpen
PLOS
Zenodo
OPEN AIRE
NUSL.CZ

Časový rozsah rešerše: 

Druhy dokumentov:

Knihy
 Články

Jazykové vymedzenie:

slovenčina
čeština
angličtina
iné

Účel rešerše:

Seminárna práca
Bakalárska práca
Diplomová práca
Rigorózna práca
Doktorandská práca
Vedecká práca
Iné

Max. počet záznamov: 


* povinné údaje

Odoslaním objednávky na vypracovanie rešerše súhlasím, že vypracovanú rešerš nepoužijem na komerčné účely.

Vyplnenú pbjednávku si môžete vytlačiť pred odoslaním funkciou (ikonkou) pre tlač vo vašom prehliadači.