Študovne

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov CenníkSlužby študovne môžu využívať iba registrovaní používatelia CVTI SR s platným knižničným pasom.
V študovni je WIFI pripojenie. 

Všeobecná študovňa ponúka:

 • vyše 15 000 dokumentov vo voľnom výbere,
 • vyše 1 000 titulov tlačených odborných a vedeckých periodík
 • študijné miesta a počítačové študijné miesta s prístupom na internet
viac...

Fond študovne obsahuje najmä:

 • základné príručky a diela zo všetkých oblasti vedy,
 • odborné encyklopédie a slovníky,
 • jazykové slovníky,
 • základnú študijnú literatúru z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied,
 • všetky tituly vedeckých a odborných domácich periodík,
 • vedecké a odborné zahraničné periodiká z oblasti vedy, techniky, matematiky, fyziky, chémie, stavebníctva, strojárstva, architektúry...
 • vybrané populárno-náučné tituly domácej produkcie získavané na základe zákona o povinných výtlačkoch,
 • domácu dennú tlač,
 • dokumenty DK ZSVTS

Fond je uložený tematicky a sprístupnený formou voľného výberu.

Poskytované služby:

 1. poschodie, tel.: 02/ 69 253 145Študovňa špeciálnej literatúry ponúka:

 • normy, patenty, firemnú literatúru,
 • dokumenty depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a EÚ,
 • 2 študijné miesta
viac...

Fond študovne obsahuje:

Poskytované služby:

 • prezenčné výpožičky dokumentov,
 • poradenské, rešeršné, informačné a konzultačné služby,
 • prístup do vybraných elektronických informačných zdrojov z oblasti patentových informácií
 • prístup do online knižnice OECD – OECDiLibrary, ktorá obsahuje plnotextové knihy, periodiká a OECD štatistiky členené do 20 tematických skupín.

1. posch., tel: 02/ 69 253 114 (240, 108)

Posledný update stránky: 2021-09-27 10:07