Študovne

Vstup do online katalógu Prevádzková doba Registrácia používateľov CenníkSlužby študovne môžu využívať iba registrovaní používatelia CVTI SR s platným knižničným pasom.
V študovni je WIFI pripojenie. 

Všeobecná študovňa ponúka:

 • vyše 15 000 dokumentov vo voľnom výbere,
 • vyše 1 000 titulov tlačených odborných a vedeckých periodík
 • študijné miesta a počítačové študijné miesta s prístupom na internet
viac...

Fond študovne obsahuje najmä:

 • základné príručky a diela zo všetkých oblasti vedy,
 • odborné encyklopédie a slovníky,
 • jazykové slovníky,
 • základnú študijnú literatúru z oblasti technických, prírodných a spoločenských vied,
 • všetky tituly vedeckých a odborných domácich periodík,
 • vedecké a odborné zahraničné periodiká z oblasti vedy, techniky, matematiky, fyziky, chémie, stavebníctva, strojárstva, architektúry...
 • vybrané populárno-náučné tituly domácej produkcie získavané na základe zákona o povinných výtlačkoch,
 • domácu dennú tlač,
 • dokumenty DK ZSVTS

Fond je uložený tematicky a sprístupnený formou voľného výberu.

Poskytované služby:

tel.: 02/ 222 001 34

Fondy Depozitných knižníc OECD a EBOR, WIPO, Európske dokumentačné centrum a fondy noriem sú umiestnené vo všeobecnej študovni.

Dokumenty z fondov WIPO, OECD a EBOR poskytujeme na požiadanie.

V prípade požiadavky na štúdium dokumentov zo študovne (normy, patenty, firemná literatúra, publikácie WIPO, OECD, EDC) nás kontaktujte telefonicky na čísle 02/69 253 240, 69 253 109 (v budove CVTI SR klapka 240, 109), alebo pošlite svoju požiadavku mailom na adresu: patlib(at)cvtisr.sk.

Posledný update stránky: 2024-02-01 11:50