Depozitná knižnica ZSVTS

ZSVTS Centrum vedecko-technických informácií SR na základe
Dohody o spolupráci medzi Centrom vedecko-technických informácií SR a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností  buduje  od roku 2013 Depozitnú knižnicu ZSVTS.

Základ tejto knižnice tvorí vyše 3 965 publikácií, ktoré úsek vedy a techniky ZSVTS deponoval do CVTI SR. Fond DK ZSVTS obsahuje najmä zborníky vydávané ZSVTS a priebežne sa dopĺňa.

Publikácie z Depozitnej knižnice ZSVTS majú osobitnú signatúru, začínajúcu písmenom V. Záujemcom o DK ZSVTS  odporúčame ONLINE KATALÓG.  Stačí zadať do  vyhľadávacieho okna výraz V00*


Zbierka je k dispozícii na prezenčné štúdium vo všeobecnej študovni CVTI SR.

 

Kontakt:

Mgr. Andrea Lebedová

(vedúca oddelenia elektronických publikácií a dát)

Odbor akvizície a spracovania
sekcia Vedecká knižnica

Tel.: 02/69 253 121
e-mail: andrea.lebedova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-12-17 13:47