Depozitná knižnica EBOR

logo EBOR

European Bank for Reconstruction and Development – EBRD
Európska banka pre obnovu a rozvoj - EBOR

Štatút Depozitnej knižnice Európskej banky pre obnovu a rozvoj – EBOR získalo CVTI SR v novembri 2005.
Poslaním  DK EBOR je získavanie, spracovávanie, uchovávanie publikácií a bankových informačných materiálov a ich sprístupňovanie  širokej verejnosti zdarma.

Navštívte nás v nových priestoroch študovne špeciálnej literatúry na 1. poschodí v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A

pondelok - štvrtok: 10.00 - 17.00 h
                    piatok: 10.00 - 16.00 h

Kontakt: Mgr. Oľga Števková, olga.stevkova@cvtisr.sk;  02/ 69 253 240

Posledný update stránky: 2018-06-28 14:29