Depozitná knižnica EBOR

logo EBOR

European Bank for Reconstruction and Development – EBRD
Európska banka pre obnovu a rozvoj - EBOR

Štatút Depozitnej knižnice Európskej banky pre obnovu a rozvoj – EBOR získalo CVTI SR v novembri 2005.
Poslaním DK EBOR je získavanie, spracovávanie, uchovávanie publikácií a bankových informačných materiálov a ich sprístupňovanie širokej verejnosti zdarma.

Navštívte nás v priestoroch všeobecnej študovne v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave

pondelok - štvrtok: 10.00 - 18.00 h, piatok: 8.00 - 16.00 h

Kontakt: patlib@cvtisr.sk ; 02/ 69 253 240

Posledný update stránky: 2023-04-27 11:29