Fond

Dokumenty Depozitnej knižnice EBOR


Depozitný fond obsahuje monografie, výročné správy a informačné materiály, ktoré vydáva Európska banke pre obnovu a rozvoj v anglickom jazyku.
Medzi najvýznamnejšie publikácie patrí Transition report, ktorá prináša unikátne informácie o vývoji v strednej a východnej Európe a v Spoločenstve  nezávislých štátov a ročenka Annual report.

Všetky publikácie sú zdarma prístupné:


Knižničný fond CVTI SR obsahuje aj ďalšie exempláre dokumentov EBOR v anglickom jazyku dostupných formou absenčných výpožičiek.

Tematické zameranie fondu:

 1. General Všeobecné
 2. Countries and sectors Krajiny a sektory
 3. EBRD financing Financovanie EBOR
 4. Economics Ekonomika
 5. Environment Životné prostredie
 6. Institutional Inštitúcie
 7. Legal Právo
 8. Partner funding Financovanie partnerov
Posledný update stránky: 2012-05-17 10:41