Knihy a časopisy

vstup do online katalógu

 

Knihy aj časopisy sú pre registrovaných používateľov CVTI SR voľne prístupné vo všeobecnej študovni. Časopisy majú voľne prístupný bežný ročník a posledné 3 ročníky časopisov. 

 

Okrem tlačených kníh a časopisov získava CVTI SR aj elektronické zdroje, ktoré obsahujú kolekcie e-kníh a e-časopisov z rôznych vedných odborov (technické, humanitné, prírodné, lekárske,...)

 

vstup do  e-zdrojov

 

Registrovaní používatelia CVTI SR môžu bezplatne využívať e-knihy a e-časopisy na internetových pracoviskách v študovni, ako aj cez vzdialený prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 
 
Informácie o možnostiach práce v študovni poskytne konzultačná služba, bližšie informácie možno získať aj e-mailom.

 

Návrh na zakúpenie dokumentu - ak ste nenašli v našom katalógu knihu alebo časopis, ktorý ste hľadali alebo máte tip na zaujímavú novinku do fondu CVTI SR, pošlite nám svoj návrh.

 

Kontakt

Mgr. Jana Kasáková, PhD. (vedúca)
Odbor akvizície a spracovania
Tel.: 02/69 253 238
e-mail: jana.kasakova(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2024-02-27 12:01