85vyrocie.cvtisr.sk

Normy

Informačný fond dostupný v študovni špeciálnej literatúry:

 • technické normy
  • česko-slovenské (ČSN do roku 1992)
  • slovenské (STN od roku 1993, odborové normy do roku 1994)
  • rakúske (ÖNORM,ÖVE od roku 1991)
 • periodiká z oblasti  technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • právne predpisy  z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • publikácie z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • Zoznam STN a abecedný register kľúčových slov v tlačenej verzii


E-zdroje z oblasti noriem:

Posledný update stránky: 2017-08-08 10:55
×