Normy

Fond noriem:

 • technické normy
  • česko-slovenské (ČSN do roku 1992)
  • slovenské (STN, STN EN, STN EN ISO, STN ISO, STN IEC, TNI)
  • rakúske (ÖNORM,ÖVE od roku 1991)
 • periodiká z oblasti  technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • právne predpisy  z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • publikácie z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva

Databázy:

 • Databáza STN Online
Posledný update stránky: 2024-03-07 12:21