85vyrocie.cvtisr.sk

Patenty

 Stredisko patentových informácií     PATLIB logo

Informačný fond dostupný v špecializovanej študovni:


E-zdroje z oblasti patentov

 • patentové bázy dát na  CD/DVD v študovni špeciálnej literatúry:
  • ESPACE ACCESS - bibliografické informácie európskych a medzinárodných prihlášok s anotáciou
  • ESPACE ACCESS EP - B - bibliografické informácie a 1. nárok udelených európskych patentov
  • ESPACE EP - A – plné texty európskych prihlášok
  • ESPACE EP - B – bibliografické údaje, plné texty a obrázky udelených európskych patentov
  • ESPACE BULLETIN – anotácie a údaje na právny stav okolo 840 tisíc európskych prihlášok a viac ako 300 tisíc udelených patentov
  • ESPACE FIRST- titulné strany zverejnených európskych a medzinárodných prihlášok s obrázkami
  • ESPACE WORLD – plné texty medzinárodných /PCT/ zverejnených prihlášok
  • ESPACE LEGAL – plné texty rozhodnutí Sťažnostného senátu EPÚ, zoznam patent. zástupcov a zbierka zákonov
  • OFFICIAL JOURNAL OF THE EPO – vestník Európskeho patentového úradu
  • ESPACE PRECES – plné texty patentových dokumentov štátov strednej a východnej Európy
  • ESPACE ACCESS PRECES – bibliografické údaje a anotácie dokumentov štátov strednej a východnej Európy
  • PATENT ABSTRACT OF JAPAN – bibliografické údaje a anotácie japonských zverejnených prihlášok
  • USAPAT – plné texty amerických patentov
  • USAApp – plné texty amerických zverejnených prihlášok 
    
 • voľne prístupné patentové databázy v  SciTech navigátor  

 

Prezentácie zo seminárov

Posledný update stránky: 2023-04-27 13:54
×